Logga in
Logga in

Projekt i Kronobergs län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Kronobergs län.

Innehåll - Projekt i Kronobergs län

Trafikverket planerar att bygga ny järnväg i Alvesta mellan Södra stambanan och Kust till kust-banan för att skapa en bättre koppling mellan Värnamo-Alvesta-Älmhult och minska restiden.

Vi bygger om E4, Ljungby-Toftanäs för att öka kapaciteten på sträckan. Vilket innebär att vi skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv och för att trafiken blir mindre känslig för störningar.

Vi ska bygga om väg 23 mellan Räppe och Helgevärma, för att du ska komma fram snabbare och säkrare. Vi bygger för framtiden. Det ska vara enkelt att resa till och från det nya sjukhuset i Räppe, oavsett hur du reser.

Vi planerar att bygga en vägport under väg 23 för att få en koppling till det nya industriområdet Kållehylte i sydöstra Åseda.

Trafikverket planerar att mötesseparera väg 25 mellan Glamshult-Vrå och Vrå–Boasjön. Det ska även göras viltåtgärder samt åtgärder i vägens sidoområden. Det kommer leda till att sträckan både blir smidigare och säkrare.

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 25 mellan Hovmantorp och Lessebo. Vi ska mötesseparera vägen mellan Hovmantorp och väg 840 (Bergdalavägen) samt göra vilt- och sidoåtgärder.

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 25 bygger vi om till en mötesfri väg med mitträcke mellan Sjöatorp och Alvesta.

Trafikverket planerar bygga viltstängsel och flera faunapassager på väg 25 mellan Växjö-Hovmantorp och Lessebo-Eriksmåla. Det gör att djuren kan ta sig över väg 25 på ett säkrare sätt och risken för viltolyckor minskas.

Trafikverket planerar tillsammans med Växjö kommun för en ny trafikplats vid Fagrabäck och en ombyggnation av Österleden. Detta gör vi för att din resa till, från och genom Växjö ska bli säkrare och smidigare.

Trafikverket och Ljungby kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hovdinge och Mjälen. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi planerar bygga en gång- och cykelväg mellan Mjälen och Tannåker tillsammans med LJungby kommun. Det gör vi för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Längs väg 557 i Lagan ska vi bygga en ny gång- och cykelväg som kommer förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket bygger en gång- och cykelväg längs med väg 847 i Hovmantorp. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vi breddar väg 941 mellan Lillagården och Stenbrohult för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.