Logga in
Logga in

Så förbättrar vi järnvägen

Trots att vi satsar mycket på att underhålla och förbättra järnvägen, tar det tid att komma ikapp. Här kan du läsa om vad som påverkar järnvägen i regionen och Sverige och vad vi gör för att förbättra den.

Renoveringar påverkar hela landet

Vi genomför hela tiden förbättringsarbeten på järnvägen och fortsätter även framåt att rusta upp, modernisera och bygga ut. Till exempel handlar det om att laga skador på rälsen, renovera kontaktledningar och byta växlar. 

Vi ligger efter med underhållsarbetet på järnvägen och samtidigt har tågtrafiken ökat. Detta har pågått sedan 1990-talet. Trots att vi har fått mer pengar till underhållsarbeten på järnvägen, tar det tid att komma i kapp. Men vi gör framsteg som kommer att ge ökad effekt för varje år framåt. 

Vårt underhållsarbete ökar framkomligheten på många platser i Sverige. Järnvägen är ett system som hänger ihop, där regionala och lokala arbeten ger nytta för hela landet.

Punktliga tåg 

Sett till hela järnvägssystemet nådde 90 av 100 persontåg sin slutstation i tid 2022. För att räknas som punktligt ska ett tåg ha nått sin slutstation senast fem minuter och 59 sekunder efter tidtabellen.

Men att de flesta tåg kommer fram i tid är en klen tröst när ens eget tåg inte gör det. Det finns tre huvudorsaker till tågförseningar:

  • Infrastrukturen, alltså tågspåren
  • Fordonen, det vill säga tågen
  • Yttre faktorer som obehöriga på banområdet, så kallat spårspring.

Var för sig står dessa områden för ungefär en tredjedel av störningarna.

Varje dag försenas tåg på grund av spårspring

Under 2022 har spårspringet ökat jämfört med tidigare år, och det har lett till många stopp och förseningar i tågtrafiken. Det handlar om tusentals incidenter varje år där personer genar över spåren för att komma fram snabbare. Förutom att det är förbjudet och livsfarligt leder obehöriga i spår till många sena tåg varje dygn. Det leder till att resenärer och gods inte kommer fram i tid.

Här kan vi alla hjälpas åt för en punktligare och mer tillförlitlig resa, under tiden som järnvägen rustas och förbättras. Spring inte över spåren. De är bara till för tågen.