Logga in
Logga in

Vi är i vägen i Västerbotten i sommar

Nu är vi i vägen – för att ta hand om den. På vintern lagar vi vägarna tillfälligt, men det är under sommaren som vi kan göra permanenta, större underhållsinsatser och andra vägarbeten.

Förutom underhållsarbeten bygger vi också om, och vi bygger nytt. Vi breddar befintliga vägar och asfalterar om, separerar för mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Allt handlar om att nå bästa framkomlighet, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel, förbättra för kollektivtrafiken och för gång- och cykeltrafiken.

Räkna med att resan tar lite längre tid

Sommarhalvåret är vår högsäsong för att förbättra vägarnas skick. Det är när tjälen gått ur marken som vi kan arbeta som bäst, under sommaren är det också mindre trafik eftersom många är på semester. Du som är ute på vägarna kommer att märka att vi är ute och arbetar. Det kan bli köer, hastighetssänkningar eller omledningar, vilket påverkar framkomligheten och restiden för dig.  

Några goda tips på vägen

 • Planera resan och ta reda på var och när vägarbeten sker.
 • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat.
 • Sänk alltid farten vid vägarbeten – det ger ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.
 • Ta en paus. Det finns rastplatser över hela landet. Via appar kan du som kör på el hitta snabbladdare, idag finns det ett nät längs de större vägarna. 

Arbeten som påverkar trafiken i länet i sommar

Nedan kan du se några av de mest trafikpåverkande arbetena som vi utför i sommar i länet. Uppgifterna kan komma att ändras.

 • Väg E4, Länsgräns Västernorrland - Rödviken. Åtgärd: Fräsning + slitlager (Remixing). Trafikpåverkan: Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus. Nattarbete.
 • Väg E4, Håknäs - Hörnefors. Åtgärd: Fräsning + slitlager (Remixing). Trafikpåverkan: Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus. Nattarbete.
 • Bro över E4, Nordmaling (Väg 512-13, anslutning mot Levar eller Brattfors). Åtgärd: Betongarbeten. Trafikpåverkan: E4 trafiken kan passera i båda riktningarna, men bron kommer att stängas av i ett körfält i taget. Var uppmärksam och följ skyltningen.
 • Väg E4, Umeå - Marsjön. Åtgärd: Snabellagning. Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 57 km.
 • Väg E4, Carslid cirkulationsplats - Biltema cirkulationsplats. Åtgärd: Underhåll bullerplank, klottersanering, inoljning, och rep samt byte glas/plexi. Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 5 km.
 • Väg E4, Sikeå. Åtgärd: Ny trafikplats Sikeå. Trafikpåverkan: Flera flyttar av trafik i samband med byggnation av ny trafikplats. Längd: 1,6 km.
 • Väg E4/E12, Umeå. Gimonäs cirkulationsplats - väg 364/Cementvägen cirkulationsplats . Åtgärd: Borttagande av svålkanter för förbättrad avvattning. Trafikpåverkan: Ett körfält påverkas sektionsvis. Längd: 5 km.
 • Väg E4/E12, Umeå - Sikeå. Åtgärd: Slamsugning rännstensbrunnar. Trafikpåverkan: Marginell, endast i samhällen. 
 • Väg E12, Holmsund - Alviksrondellen. Åtgärd: Fräsning + slitlager. Trafikpåverkan: Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus.
 • Väg E12, vid Vännäsby. Åtgärd: Åtgärder med tryckbankar vid brofäste bro över Umeå älven vid Vännäsby. Trafikpåverkan: Ett körfält/del av bro kommer att vara avstängd. Trafikdirigering med rödljus kommer att förekomma. Längd: 0,5 km. 
 • Väg E12 Tara - Stensele. Åtgärd: Tankbeläggning. Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 36,4 km.
 • Väg E12, korsning väg 1132 - Forsmark. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning. Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 19,3 km.
 • Väg E12, Hemavan - Umasjö. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning. Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 20 km.
 • Väg E12, Tärnaby - Hemavan. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning. Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 19,6 km.
 • Väg E45 Länsgräns Jämtland - Dorotea. Åtgärd: Tankbeläggning. Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 5,5 km.
 • Väg E45, Dorotea. Åtgärd: Tätortsupprustning. Trafikstörning: Avstängd väg, omledningar. Avstängningar och omledningar kan flyttas och ändras under byggtiden. Var uppmärksam och följ skyltningen.  Längd: 2,8 km

 • Väg E45, väg 92 - Dorotea samhälle. Åtgärd: Dikning. Trafikpåverkan: Margiell. Längd: 5 km.

 • Väg 353 Skarda - Vänjaurträsk. Åtgärd: Tankbeläggning. Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 12,6 km.

 • Väg 363, 1 km förbi Haddingen. Åtgärd: Beläggning av väg, kantsten för gång- och cykelväg samt beläggning. Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt på delar av sträckan. Trafikdirigering med lots kan förekomma. Längd: 1 km. 
 • Väg 363, Umeå - Rödå. Åtgärd: Snabellagning. Trafikpåverkan: Marginell.
 • Väg 363, Rödåsel. Åtgärd: Byte vägtrumma. Trafikpåverkan: Omledning väg 661. Längd: 3 km.
 • Väg 364 mellan Sidbergsliden - Lappvattnet. Åtgärd: Lokal åtgärd tjälskada samt beläggning hela sträckan, justering sidoområden. Trafikpåverkan: Liten påverkan.

 • Väg 364, Flurkmark - Botsmark. Åtgärd: Fräsning och beläggning. (Blödande beläggning som ska tas bort och läggas om på delsträckor.) Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 10 km.
 • Väg 364, Umeå - Flurkmark. Åtgärd: Snabellagning. Trafikpåverkan: Marginell.
 • Väg 364, Skellefteå-Burträsk. Åtgärd: Snabellagning. Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 37 km.
 • Väg 365, Åttonträsk - Tuvträsk. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning. Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 31 km.
 • Väg 353, Bro över Öre älv, Agnäs (centrala Agnäs). Åtgärd: Byte beläggning, räcke och kantbalkar. Trafikpåverkan: Ett körfält stängt, trafikljus, sänkt hastighet.
 • Väg 370, Gissträsk - Lillholmträsk inkl. ombyggnad korsning. Åtgärd: Beläggningsunderhåll + ombyggnad korsning. Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 8 km.
 • Väg 372, Bro över E4 Skellefteå. Åtgärd: Betongarbeten, bla lagning av bropelare. Trafikpåverkan: Oklar.
 •  Väg 510, 514, 521, 522, 523, 553, 629, 631, 632, 633, 643, 647, 648, 650, 651, 733, 737, 741, 742, 744, 745, 746, 778. Åtgärd: Kulturmiljö - restaturering av kilometerstolpar. Trafikpåverkan: liten påverkan.
 • Väg 512, Gräsmyr. Åtgärd: Trummbyte. Trafikpåverkan: Liten påverkan.
 • Väg 522, Västra Söderträskbäcken och Åbäcken, väg 525, Magaträskbäcken samt väg 1018, Kedjebäcken. Åtgärd: vandringshinder för fisk i Malån åtgärdas. Trafikpåverkan: väg 522: under vissa tider kommer vägen att stängas, väg 525 och väg 1018: ett körfält avstängt under kortare tider.
 •  Väg 523, Stöcke, mellan Tallskogsvägen till Norbäcksvägen. Åtgärd: Bygge av gång-och cykelväg. Trafikpåverkan: Liten, tidvis korsande byggtrafik.
 • Väg 553, Bjärnsjö. Åtgärd: Trummbyte. Trafikstörning: Liten påverkan.
 • Väg 591, Fredrika - Lögda, bärighetsåtgärder. Åtgärd: Bärighetshöjande åtgärder för ökad framkomlighet. Trafikpåverkan: Omledning för trummbyten från väg 92 mot Viskansundet, överlast som trafikeras på tre platser och riven beläggning på flera ställen. Längd: 13 km.
 • Väg 620, Vindeln - Buberget. Åtgärd: Förstärkningslager/bärlager samt beläggning hela sträckan, justering sidoområden. Trafikpåverkan: Relativt stor påverkan.
 • Väg 633, Kvarnfors - Varmvattnet. Åtgärd: Beläggning och fräsning delsträckor. Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 14,5 km.
 • Väg 635, Flurkmark - Tavelsjö. Åtgärd: Försegling beläggning. Trafikåtgärd: Marginell, fläckvis.  
 •  Väg 646, Strax efter DÅVA infart. Åtgärd: Beläggning (mjog). Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 1 km.
 • Väg 647, väg 364 - Bullmark. Åtgärd: Försegling beläggning. Trafikpåverkan: Marginell, fläckvis. 
 • Väg 647, korsning väg 651 - Bullmark. Åtgärd: Snabellagning. Trafikpåverkan: Marginell.
 • Väg 651, Robertsfors - Botsmark. Åtgärd: Snabellagning. Trafikpåverkan: Marginell.
 • Väg 666, Rickleå - Bäck. Åtgärd: Dikning. Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 7 km.
 • Väg 670, 651, 733, 737, 742, 778, 744, 650, 697. Åtgärd: Vägmärkesarbeten. Trafikpåverkan: Marginell.
 • Väg 673, Kussjö. Åtgärd: Utbyte rörbro. Trafikpåverkan: Omledning på väg E12, väg 630 samt enskild väg.
 • Väg 724, Välvsjöliden - Lidsjön. Åtgärd: Bärlager/grusslitlager + grusning. Trafikpåverkan: Vägen kommer inte att vara avstängd. Längd: 7 km.
 • Väg 726, korsningen väg 651 - Bygdsiljum. Åtgärd: Snabellagning. Trafikpåverkan: Marginell.
 • Väg 728, Bygdsilium - Välvsjöliden. Åtgärd: Bärlager/grusslitlager + grusning. Trafikpåverkan: Vägen kommer inte  att vara avstängd. Längd: 5 km.
 • Väg 735, Brattliden - Östbyn. Åtgärd: Grusning. Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 6 km
 • Väg 738, E4 - Gumboda - Hamn. Åtgärd: Dikning. Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 5 km.
 • Väg 740, E4 - Hertsånger. Åtgärd: Dikning. Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 12,3 km.
 • Väg 747, Västra Näset. Åtgärd: Utbyte rörbro. Trafikpåverkan: Omledning på väg 750.
 • Väg 747, E4 - korsning väg 751, Ytterbyn. Åtgärd: Dikning. Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 8 km
 • Väg 750, Kläppen. Åtgärd: Utbyte rörbro. Trafikpåverkan: Omledning på väg 747.
 • Väg 774, Skellefteå flygplats-Orrbäcken. Åtgärd: bärighetsåtgärder. Trafikpåverkan: nedsatt framkomlighet, omledning till flygplasen via E4 och Sjöbotten. Längd: 1 km.
 • Väg 791, Korsning med Skelleftebanan Röjnoret. Åtgärd: Spårbyte. Trafikpåverkan: Stängd plankorsning. (Stängs ca 8 h per dag  i 4-5 dagar.)
 • Väg 791, Korsning med Skelleftebanan Krångfors. Åtgärd: Spårbyte. Trafikpåverkan: Stängd plankorsning. (Stängs ca 8 h per dag 4-5 dagar.)
 • Väg 805, Korsning med Skelleftebanan Finnforsfallet. Åtgärd: Spårbyte. Trafikpåverkan: Stängd plankorsning. (Stängs ca 8 h per dag 4-5 dagar.)
 • Väg 825, Sutme - Borga. Åtgärd: Dikning + grusning. Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 15 km.
 • Väg 827, Yttervik - Örviken. Åtgärd: Snabellagning. Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 6.5 km.
 • Väg 855, Korsning med Skelleftebanan Medle. Åtgärd: Spårbyte. Trafikpåverkan: Stängd plankorsning. (Stängs ca 8 h per dag 4-5 dagar.)
 • Väg 925-928, Garnåsen - Björksele. Åtgärd: Dikning, grusning och trummbyten. Trafikstörning: Kommer att bli mitt emellan stor och liten påverkan längs sträckan. Var uppmärksam och följ skyyltningen. Längd: 30 km.
 • Väg 984, Bro över Umeälv, Rusele. Åtgärd: Målning. Trafikpåverkan: Ev ett köfält avstängt, hastighetssänkning, ev trafikljus.
 • Väg 1008 Kristineberg - Åkroken. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning. Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 22 km.
 • Väg 1052, Dorotea samhälle - Avaträsk. Åtgärd: Dikning. Trafikpåverkan: Marginell. Längd: 10 km.
 • Väg 1055, Harrsjö - Norråker. Åtgärd: Dikning + grusning. Trafikpåverkan: Liten påverkan. Längd: 20 km.
 • Väg 1067 Malgovik - Strömnäs, år 1. Åtgärd: Förstärkningsarbeten + beläggning. Trafikpåverkan: Sänkt hastighet, lots och trafikdirigering. Längd: 19,4 km.
 • Väg 1088, Kittelfjäll, hotellet till affären. Åtgärd: Ny belyst gång- och cykelväg. Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor. Längd: 1,6 km.

   Höst 2024
 • Väg E4, Sävar - Saluböle. Åtgärd: Utbyte vägräcken. Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt fläckvis, förbiledning genom mittvajer.