Logga in
Logga in

Så sköter vi vägar

Vi ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. Här kan du läsa om hur vi sköter våra vägar.

Att sköta vägarna innebär att vi håller dem i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om, och att vi förlänger vägarnas hållbarhet. Underhållet sköts av olika entreprenörer, längre ner på denna sida kan du se vilken entreprenör som sköter din väg. 

Våra entreprenörer sköter vägunderhållet

Vi upphandlar skötsel och underhåll av det statliga vägnätet i konkurrens. För att få lämna anbud ska entreprenören ha ett kvalitetssystem och det finns ett detaljerat regelverk som styr hur kvalitetskontrollen ska gå till.

Sverige är indelat i ungefär 110 geografiska områden för basunderhåll av väg, där ett område består av 55 till 175 mil väg. Entreprenörens kontrakt varar fyra år med möjlighet till förlängning.

Kontrakten omfattar främst kortsiktiga åtgärder för att hålla vägarna öppna för trafik, till exempel: snöröjning, halkbekämpning, skötsel av vägar och rastplatser, röjning och slåtter av sidoområden, byte av skadad utrustning som vägmärken och vägräcken.

Kvalitetskontroll av arbetet

De arbeten som vi beställer av entreprenörerna är specificerade och vi kontrollerar regelbundet att kraven uppfylls. Det är Trafikverket som ansvarar för kvaliteten, även om det är entreprenörer som utför den dagliga driften och underhållet av vägnätet . En oberoende besiktningsman gör en formell besiktning av beläggningsarbetena när alla kontraktsarbeten är avslutade. Vi köper alla beläggningsarbeten med garantiansvar, normalt med fem års garantitid.

Så mycket kostar drift och underhåll av vägarna

Våra kostnader för drift och underhåll av det statliga vägnätet är omkring 9,5 miljarder kronor per år. En tredjedel är kostnader för underhåll av beläggningar, en femtedel för vinterväghållning och hälften för övriga åtgärder som renhållning, skötsel av rastplatser och belysning.

Trafikcentraler sköter trafikinformationen

Våra trafikcentraler spelar en viktig roll i kontakten med dig som är trafikant. De tar emot rapporter om trafiksituationer, väglag och planerade och pågående arbeten från entreprenörerna. Trafikcentralerna förmedlar sedan informationen vidare via olika medier och i vår trafikinformationstjänst.

Trafikinformation

Film – Så sköter vi vägar

Syntolkad version av filmen ovan (Youtube)

Trafikverket sköter de statliga vägarna. Kommunerna sköter de kommunala vägarna. När en väg är enskild är det en markägare eller en organisation som sköter den. Det kan till exempel vara en vägförening.