Logga in
Logga in

Projekt i Södermanlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Södermanlands län.

Innehåll - Projekt i Södermanlands län

Vi ska bygga två förbigångsspår öster om Katrineholm C. Det gör vi för att öka kapaciteten på Västra stambanan mellan Gnesta och Hallsberg.

Vi planerar att bygga om väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Trafikverket planerar för att bygga om infarten till Eskilstuna på väg 53 för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vi planerar att bygga om väg 55 mellan Dunker och Björndammen till mötesfri landsväg för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på vägen.

December 2021 stängde vi permanent av bron över järnvägen mot Fäboda, söder om Strångsjö, för alla trafikanter av säkerhetsskäl. Biltrafik hänvisas istället till att åka av och på väg 55/56 vid Strångsjö. Bron rivs 2024.

Katrineholm-Alberga är en av flera sträckor på väg 56 som vi bygger om till mötesseparerad 2+1 väg med mitträcke. Åtgärden ska öka säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Vi ska bygga en ny bro över järnvägen i Vrena. Bron är gammal och sliten och behöver därför bytas ut. Trafiken leds om från den 10 januari 2023. 

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn och Gröndal samt en mellan norra Tumbo och Kvicksund. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi bygger om Hammarbykorset norr om Eskilstuna till en cirkulationsplats. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten i korsningen.

Tillsammans med Nyköpings kommun planerar vi att bygga om Östra infarten till Nyköping för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.