Logga in
Logga in

Sommarens trafikpåverkande vägarbeten i Norrbotten 2023

Sommarens vägarbeten gör framtidens resor smidigare och tryggare.

I sommar genomför vi olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi jobbar under sommaren när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst. Vi byter bl a ut gammal beläggning mot ny, förstärker vägar och underhåller broar samtidigt som vi också bygger nytt på flera ställen.

Vi tvingas ibland göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas på annat sätt då pengarna inte räcker till allt. De vägar som flest människor använder eller som har störst betydelse för näringslivet är prioriterade.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider i sommar. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respekterar tillfälliga trafikbegränsningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

För information om vilka jobb som pågår just nu gå till Vägarbeten på karta:​

Se alla vägarbeten på karta

De mest trafikpåverkande jobben i Norrbotten sommaren 2023

Här är ett urval av de mest trafikpåverande jobben i Norrbotten under sommaren. Det är inte en fullständig lista över alla jobb. Större arbeten har egna webbsidor. Uppgifterna kan ändras.

E4, Vuono-Haparanda

Åtgärd: Beläggning, åtgärd broar, räcken, mitträcke. Trafikpåverkan: Avstängd vägbana, nedsatt hastighet. Tid: Maj-juni. Längd: 3 km.

 

E4, Harrioja-Salmis

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Nattarbete kl 20.00-06.00. Tid: Augusti-september. Längd: 13,2 km.

E4, trafikplats Lampen mot Karlsborg

Åtgärd: Byte av betongbro. Trafikpåverkan: Nedsatt hastighet och omledning via ramper i trafikplatsen. Tid: Januari-september. Längd: 0,5 km.

E4, "Kråkfällan" söder om Kalixbron

Åtgärd: Målning av betongytor i cirkulationen. Trafikpåverkan: Avstängt körfält i cirkulationen och eventuellt sänkt hastighet. Tid: Maj-juni. Längd: 0,3 km.

E4, Kosjärv-Åkroken

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Nattarbete kl 20.00-06.00. Tid: Augusti-september. Längd: 8,2 km.

E4, Piteå-Töre

Åtgärd: Beläggningsarbete. Norrgående körfält sträckorna: Boviken-Norrfjärden, Ersnäs, Måttsund, Persön, Råneå-Jämtön. Södergående körfält sträckorna: Börjelslandet-Rutvik, Råneå norra-Rånekölen, Storheden-Ersnäs, Norrfjärden-Boviken. Trafikpåverkan: Lots. Nattarbete kl 20.00-06.00. Tid: Maj-juni. Längd: 28 km.

E4, Börjelslandet

Åtgärd: Räffling, linjemålning, komplettering av sidoräcken. Trafikpåverkan: Ev nattarbete vid räffling/linjemålning på den sida som endast har ett körfält, ev kort avstängning 10-15 min. Avstängning av ett körfält i taget på den sida som har två körfält. Tid: Maj-juni. Längd: 3 km.

E4, trafikplats Gäddvik södra

Åtgärd: Körfältsjustering. Trafikpåverkan: Ett körfält tas bort, nedsatt hastighet, utförs nattetid. Tid: Maj-juni.

E4, Piteå

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Nattarbete kl 20.00-06.00. Tid: Juni-juli. Längd: 1,2 km.

E4, Jävre

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Nattarbete kl 20.00-06.00. Tid: Juni-juli. Längd: 5 km.

E10, Abisko-Björkliden

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Tid: Juni-augusti. Längd: 6,6 km.

E10, Abisko östra till Naturvetenskapliga stationen

Åtgärd: Breddning av väg och byggande av busshållsplatser. Trafikpåverkan: Förbifart under kortare tid vid Abisko östra, annars minst ett körfält öppet. Tid: Maj-september. Längd: 1 km.

E10, Liikavaara

Åtgärd: Byggande av ny väg. Trafikpåverkan: Nedsatt hastighet, avstängda körfält. Tid: Maj-oktober. Längd: 3 km.

E10, genom Gyljen

Åtgärd: Belägningsarbete samt justering av vägslänter. Trafikpåverkan: Ett körfält stängs vid behov. Tid: Maj-juli. Längd: 15 km.

E45, cirka 5 km söder om Idivuoma

Åtgärd: Byte av bro/trumma. Trafikpåverkan: Nedsatt hastighet och förbifart. Tid: Maj-augusti.

E45, cirka 18 km norr om Vittangi

Åtgärd: Byte av bro/trumma. Trafikpåverkan: Nedsatt hastighet och förbifart. Tid: April-maj (slutarbeten i augusti).

E45, genom Kåbdalis tätort

Åtgärd: Vägförstärkning samt gång- och cykelväg. Trafikpåverkan: Avstängda körfält, nedsatt hastighet, trafikljus. Tid: Juni-september. Tid: 1 km.

E45, norr om Moskosel

Åtgärd: Trumbyten. Trafikpåverkan: Förbifart. Tid: Juli-september. Längd: 500 meter.

E45, norr om Moskosel

Åtgärd: Trumbyte. Trafikpåverkan: Ett körfält öppet . Tid: Juli-september. Längd: 250 meter.

E45, Sleng-Moskosel

Åtgärd: Trumbyte. Trafikpåverkan: Ett körfält öppet. Tid: Juli-september. Längd: 250 meter.

E45, Norra Näverliden

Åtgärd: Trumbyte. Trafikpåverkan: Ett körfält öppet. Tid:  Juli-september. Längd: 250 meter.

Väg 95, Svärdälven-Allejaur

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Tid: Maj-september. Längd: 16,2 km.

Väg 97, trafikplats Sävastnäs riktning mot Boden

Åtgärd: Åtgärda tjälskador. Trafikpåverkan: Avsmalnat körfält. Tid: Maj-juni. Längd: 400 meter.

Väg 98, Nybyn-Palo

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Tid: Maj-september. Längd: 17,7 km.

Väg 356, Åskogen-Degerselet

Åtgärd: Bärighetshöjande åtgärder. Trafikpåverkan: Förbifart, längsgående barriärer, ev lots. Tid: Juni-oktober. Längd: 17 km.

Väg 373, Svensbyn-Vitsand

Åtgärd: Kompletterande arbete mötesfri väg. Trafikpåverkan: Smal väg, trafikljus. Tid: Maj-juni. 

Väg 392, Ansvar-Kuusilak

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Tid: Maj-september. Längd: 22,3 km.

Väg 395, 4 km norr om Merasjärvi

Åtgärd: Anläggning ny rörbro. Trafikpåverkan: Förbifart, signalreglerad. Tid: Maj-juni.

Väg 395, Junosuando by

Åtgärd: Breddning och förstärkning av väg. Trafikpåverkan: Nedsatt hastighet. Tid: Maj-oktober. Längd: 4 km.

Väg 395, Palokorva-Junosuando

Åtgärd: Breddning och förstärkning av väg. Trafikpåverkan: Nedsatt hastighet, avstängda körfält. Tid: Maj-oktober. Längd: 7 km.

Väg 395, Autio-Anttis

Åtgärd: Förstärkningsåtgärder på befintlig väg. Trafikpåverkan: Avstängt körfält, nedsatt hastighet. Tid: Maj-november. Längd: 20 km.

Väg 398, Lappträsk-Hedenäset

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Tid: Maj-oktober. Längd: 14,3 km.

Väg 506, Munksund-centrala Piteå

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Tid: Juni-juli. Längd: 4,4 km.

Väg 550, Svensbyn-Böle

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Tid: Maj-juni. Längd: 7 km.

Väg 582, Alvik-Selet

Åtgärd: Beläggningsarbeten, trumbyte, ledningsarbeten. Trafikpåverkan: Avstängda körfält, lots, trafikljus. Tid: Maj-september. Längd: 14 km.

Väg 625, Dainakbron

Åtgärd: Byggande av ny bron. Trafikpåverkan: Väg stängd, omledning via Flukavägen. Tid: Maj-juni. 

Väg 629, Abraure-Norrstrand

Åtgärd: Trumma byts till bro. Trafikpåverkan: Avstängd väg. Tid: Juli-september. Längd: 250 meter.

Väg 634, väster om Strittjomvare

Åtgärd: Trumma byts till bro. Trafikpåverkan: Förbifart. Tid: Juni-juli. Längd: 250 meter.

Väg 634, väster om Strittjomvare

Åtgärd: Trumbyte. Trafikpåverkan: Förbifart. Tid: Juni-juli. Längd: 250 meter.

Väg 634, öster om Östansjö 

Åtgärd: Trumma byts till bro. Trafikpåverkan: Förbifart. Tid: Juli-augusti. Längd: 250 meter.

Väg 750, Holmfors-Sandträsk

Åtgärd: Förstärkningsåtgärder på befintlig väg samt brobyggnation. Trafikpåverkan: Förbifart vid brobyggnation, avstängt körfält, nedsatt hastighet. Tid: Maj-november. Längd: 33 km.

Väg 835, bro över Jokkfall

Åtgärd: Förstärkning bro. Trafikpåverkan: Smal väg, trafikljus. Tid: September-oktober. Längd: 0,2 km.

Väg 851, Brobacke-Tärendö

Åtgärd: Trumbyten. Trafikpåverkan: Kortare stopp kan förekomma. Tid: Juli-augusti.

Väg 867, Talinen-Vuostokangas

Åtgärd: Förstärkningsåtgärder på befintlig väg samt brobyggnation. Trafikpåverkan: Förbifart vid brobyggnation över vattendraget Syväjoki, avstängt körfält, nedsatt hastighet. Tid: April-november. Längd: 39 km.

Väg 999, Björkliden turiststation

Åtgärd: Beläggningsarbete. Trafikpåverkan: Lots. Tid: Juni-augusti. Längd: 1,3 km.