Logga in
Logga in

Projekt i Värmlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Värmlands län.

Innehåll - Projekt i Värmlands län

E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att bygga om vägen underlättar vi för persontrafik och gods – lokalt och regionalt.

E16/E45 är en viktig pulsåder för Värmland och spelar en avgörande roll för arbetspendling inom länet och för godstransporter i västra Sverige.

Vi bygger en ny bro över järnvägen i Björneborg.

Vi planerar att bygga om väg 63 vid Brattforsheden för att öka trafiksäkerheten.

Bron över Framsjöns utlopp har nått sin tekniska livslängd. Vi planerar därför att byta ut den mot en ny.

Vi planerar att renovera bron över Sunnesundet på väg 241 genom centrala Sunne. Det gör vi för att förlänga brons livslängd.

Vi har byggt om korsningen Östmarkskorset till två förskjutna trevägskorsningar för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Kapacitetshöjande åtgärder som genomförs mellan åren 2017 och 2024 ska förbättra Värmlandsbanans standard. I högermenyn finns information om de olika projekten.

Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan och en flaskhals på den hårt trafikerade sträckan Kil–Karlstad–Kristinehamn. Därför görs en rad förbättringar på stationen i samband med att nya resecentrum byggs.

I december 2021 öppnades nya mötesspåret i Välsviken. Det är den andra färdiga deletappen av projektet Tåg i tid som utvecklar tågtrafiken på Värmlandsbanan. Nu kan långa tåg mötas vid stationen utan att behöva stanna.

Väse är en del av projektet Tåg i tid och den station på järnvägssträckan Kristinehamn–Karlstad som har flest tågmöten. För att fler tåg ska kunna mötas på banan bygger vi ut mötesspåret i Väse.

Mellan Kil och Laxå ligger många mil med slitna järnvägsspår. Därför byter vi ut räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km. Genom att rusta upp banan skapar vi en robust och pålitlig järnväg.

Pråmkanalen är den första klara deletappen av projektet Tåg i tid som ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan. Nu har vi byggt bort den flaskhals som begränsar tågtrafiken över Karlstad C. Men fler projekt återstår.

Vi planerar att bredda och mötesseparera väg 61 mellan Framnäs och Högboda. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan, både för person- och godstransporter.

Vi har byggt om väg 61 mellan Graninge och Speke till mötesfri väg. Det har vi gjort vi för att förbättra trafiksäkerheten.

Vi planerar att bredda väg 61/62 mellan Bergvik och Ilanda norr om Karlstad. Det gör vi för att öka kapaciteten och förbättra trafiksäkerheten.

Vi ska bygga vänstersvängfält och vänsterpåfartsfält i korsningen mellan väg 61 och Rastavägen vid Eda supermarket. Det gör vi för att förbättra säkerheten i korsningen.

Det finns risk för ras och skred vid sju platser längs vägarna 62, 931 och 957 i Klarälvsdalen. Vi utreder nu vad vi kan göra för att höja säkerheten på vägarna.

Vi planerar att bredda och mötesseparera vägen mellan Deje och norra infarten till Forshaga. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och främja den regionala utvecklingen.

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet planerar vi att bygga om väg 62 till mötesfri väg på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga.

Vi planerar att bygga en ny bro över Västra Örtens utlopp.