Logga in
Logga in

Projekt i Dalarnas län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Dalarnas län.

Innehåll - Projekt i Dalarnas län

Dalabanan är en viktig transportsträcka mellan Dalarna och Stockholm. Vi planerar därför att förlänga flera spår samt öka tillgängligheten vid stationen i Säter.

Vi planerar att bygga en rastplats i anslutning till Vansbro. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten genom att ge trafikanterna möjlighet till vila.

Vi planerar att bygga om E16 mellan Lönnemossa by och Klingvägen i Falu kommun för ökad trafiksäkerhet och standard.

Vi bygger en ny cirkulationsplats för bättre trafikmiljö i korsningen E16/Regementvägen, Falun.

Ombyggnation har startat för etapp 1, Mellstarondellen–Norr Amsberg. Arbetet med vägplan pågår för etapp 2 och 3, Norr Amsberg–Djurås.

Trafikverket planerar att bygga om E45 mellan Vattnäs och Trunna i Orsa kommun för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Trafikverket och Mora kommun bygger för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på E45/väg 70 genom Mora. Samtidigt minskar vi miljöbelastningen i stadsmiljön.

Fjärrstyrningen i Mora färdigställdes i december 2021. I samband med att projektet blev klart har vi stängt plankorsningen på Sandholmsvägen. Vi utreder nu möjligheten att bygga en gång- och cykeltunnel på platsen.

Trafikverket planerar att bygga fem kilometer nytt dubbelspår mellan Avesta Krylbo-Dalslund för att öka kapaciteten på framförallt Godsstråket.

Vi planerar en ny brolösning på väg 1012 i Oxberg för att separera väg- och järnvägstrafiken från varandra.

Vi planerar att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen från Fiskarheden till Oxberg via Evertsberg. Sträckan på drygt 5 mil har problem med bärighet, tvära kurvor och sprickbildning.

Vi planerar en ny gång- och cykelväg utmed väg 270 mellan Gussarvsrondellen och Hamre i Hedemora kommun. Den kommer att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi ska förstärka väg 293, Holbacken–Ängesgårdarna i Borlänge kommun. Vägsträckan har haft problem med bärigheten i samband med tjällossning. En del av vägen ska få ny sträckning så den flyttas längre bort från Dalälven.

Trafikverket och Ludvika kommun bygger för bättre trafikmiljö, ökad tillgänglighet och attraktivare stad genom Ludvika.

Vi bygger en ny cirkulationsplats för bättre trafikmiljö i korsningen väg 50/Ritargatan, Borlänge.

Trafikverket planerar att bygga om väg 66 på sträckan Smedjebacken i Dalana och Västanfors i Fagersta kommun, norra Västmanland. Detta sker genom att bland annat mötesseparera vissa vägavsnitt.

Vi bygger för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan mellan Östra Tandö och Bu. Sträckan på drygt 7 km lång är smal och har problem med dålig sikt, snäva kurvor och många direktutfarter.

Vi planerar för 2,5 kilometer ny gång- och cykelväg genom Söderbärke tätort till järnvägsstationen. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket planerar åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby på grund av stabilitets- och erosionsproblem.

Vi planerar för ett 3 kilometer långt nytt gång- och cykelstråk genom Gustafs på sträckan Enbacka–Naglarby. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vi planerar för 1,2 kilometer ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.