Logga in
Logga in

Projekt i Jämtlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Jämtlands län.

Innehåll - Projekt i Jämtlands län

Vi planerar att bygga en belyst gång- och cykelväg genom Bräcke. Det gör vi för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs E14 mellan Vik och Frönäset. Syftet är att öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter.

Vi planerar att sätta upp viltstängsel och göra i ordning viltpassager för att minska antalet viltrelaterade olyckor längs vägar i Jämtland.

Vi vill minska risken för viltolyckor på E45 mellan Fåker och Brunflo. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.

Vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Hallviken. Därför planerar vi att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45.

Vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Hammerdal. Därför planerar vi att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45.

Vi planerar att bygga en ny rastplats vid Svenstavik. Det gör vi för att ge möjlighet till vila för trafikanter och på så sätt öka trafiksäkerheten.

Vi byter ut kablarna på Strömsundsbron. Du som rör dig i området påverkas av arbetet och behöver hålla lite extra koll på avstängningar och omledningsväg.

Vi vill minska risken för viltolyckor på E45 mellan Svenstavik och Fåker. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.

Vi vill minska risken för viltolyckor på E45 mellan Östersund och Hökbäck. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.

Vi bygger en gång- och cykelbro över bangården i Östersund. Syftet är att knyta ihop det nybyggda bostadsområdet Storsjö Strand med stationsområdet och resten av staden.

Vi ska bygga ny hållplats vilket underlättar för arbetspendling till och från Nälden. Det ökar även möjligheten för fler att välja klimatsmarta, bekväma och säkra resor.

Varje dag pendlar ett hundratal gående och cyklister mellan Strömsund och Ulriksfors. För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för dessa bygger vi ny gång- och cykelväg.

Längs väg 593 genom Hackås samhälle finns idag ingen separat gång- och cykelväg. Vi ska under sommaren 2022 bygga en gång- och cykelväg.

Trafikverket planerar en ny gång- och cykelväg från avtagsväg Vike/By till avtagsvägen vid skylt Häste. Avsikten är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 638 mellan Ullån och Duved. Vi gör det för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi förstärker väg 662, Bonäshamn–Huså för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen är i dag till övervägande delen en grusväg och det finns stora problem med tjälskador och bärighet.

Väg 829 Lövberga-Alanäs är en viktig transportled för tung trafik samt turisttrafik. Vägen är i dag till övervägande delen en grusväg och det finns stora problem med tjälskador och bärighetsproblem.

Vi vill minska risken för viltolyckor på väg 87 mellan Östersund och Lillsjöhögen. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.