Logga in
Logga in

Projekt i Jämtlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Jämtlands län.

Innehåll - Projekt i Jämtlands län

Vi planerar att bygga en belyst gång- och cykelväg genom Bräcke. Det gör vi för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar att bygga en belyst gång-, cykel- och mopedväg mellan Så och Vik, i Åre kommun. Det gör vi för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi bygger en gång- och cykelväg längs E14 mellan Vik och Frönäset. Syftet är att öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter.

Vi planerar att sätta upp viltstängsel och göra i ordning viltpassager för att minska antalet viltrelaterade olyckor längs vägar i Jämtland.

Vi planerar för en ny sträckning av E45 mellan Rengsjön och Älvros. Målet är att göra sträckan säkrare och mer tillgänglig.

Vi vill minska risken för viltolyckor på E45 mellan Fåker och Brunflo. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.

Vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Hallviken. Därför planerar vi att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45.

Vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Hammerdal. Därför planerar vi att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45.

Vi planerar att bygga en ny rastplats vid Svenstavik. Det gör vi för att ge möjlighet till vila för trafikanter och på så sätt öka trafiksäkerheten.

Upprustningen av Strömsundsbron fortsätter. 2024 börjar arbetet med att höja bärigheten på bron, upp till 74 ton (BK4).

Vi vill minska risken för viltolyckor på E45 mellan Svenstavik och Fåker. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.

Vi planerar att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45 från Tullingsås till Strömsund, en sträcka på cirka 4 kilometer.

Vi vill minska risken för viltolyckor på E45 mellan Östersund och Hökbäck. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.

Vi kommer byta ut och underhålla kontaktledningsanläggningen vid Östersunds bangård. Arbetet görs för att stärka järnvägen i Östersund. Vi beräknar bli klara hösten/vintern 2023.

Längs väg 593 genom Hackås samhälle finns idag ingen separat gång- och cykelväg. I augusti augusti 2022 påbörjades bygget av gång- och cykelvägen.

Trafikverket planerar en ny gång- och cykelväg från avtagsväg Vike/By till avtagsvägen vid skylt Häste. Avsikten är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 638 mellan Ullån och Duved. Vi gör det för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi förstärker väg 662, Bonäshamn–Huså för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen är i dag till övervägande delen en grusväg och det finns stora problem med tjälskador och bärighet.

Vi planerar att bygga en ny bro över Leipikälven med högre bärighet än den befintliga bron. Idag uppfyller inte bron de högsta bärighetskraven (BK4).

Vi ska öka bärigheten på väg 829 mellan Lövberga och Alanäs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg genom Stugun. Det ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi vill minska risken för viltolyckor på väg 87 mellan Östersund och Lillsjöhögen. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.