Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar en tågväxel vid ett gammalt järnvägsspår. Foto: Gunnar Stenberg, Mostphotos.

Förändringar av järnvägsnätet

Vi förändrar järnvägsnätet efter de behov som finns. Här finns beslut om förändringar av järnvägsnätet, som till exempel när en sträcka som förvaltats av annan än staten förs över till Trafikverket eller när vi upplåter del av järnvägen till annan part.

Det ingår i Trafikverkets uppdrag att tillhandahålla ett så effektivt transportsystem som möjligt med de medel som finns tillgängliga.  Det kan innebära att delar av järnvägen, som inte nyttjas och som det inte är samhällsekonomiskt motiverat att underhålla, på sikt avvecklas. Sådana förändringar följer järnvägsförordningens bestämmelser och föregås av utredning, samråd och beslut.

Det kan även innebära att en sträcka som tidigare förvaltats av annan än staten förs över till Trafikverkets järnvägsnät eller att vi upplåter en del av järnvägen till annan part att använda och underhålla.

Förändringar av järnvägsnätet medför påverkan på omfattningen och ansvaret för det statligt förvaltade järnvägsnätet. Ändringarna kan även påverka järnvägsnät som ägs av statliga bolag, kommuner och privata företag.

Aktuella beslut

Varje år fattar Trafikverket beslut om förändringar av järnvägsnätet. Om du vill ta del av ett beslut, hör av dig till Trafikverkets Kontaktcenter. Hänvisa till ärendenummer.

  • Upphörande av underhåll på sidospår bv i Önaskogen, bandel 522 i Motala kommun, Östergötlands län (2019/26773)
  • Upphörande av underhåll på sidospår bv och sky2 i Degerön, bandel 522 i Motala kommun, Östergötlands län (2019/26774)
  • Nedläggning av del av Trafikverkets järnvägsnät – vändskiva samt spår mot lokstall, driftplats Kristianstad C, bandel 942 i Kristianstads kommun (TRV 2018/76941).

  • Nedläggning av sträckan Härnösand – Älandsbro, bandel 237 i Härnösands kommun, Västernorrlands län (TRV 2017/110011)

  • Nedläggning av sträckan Älandsbro – Veda, bandel 237 i Härnösands kommun, Västernorrlands län (TRV 2017/110012)

  • Nedläggning av sträckan Bollstabruk – Nyland, bandel 238 i Kramfors kommun, Västernorrlands län (TRV 2017/110013)

  • Upphörande av underhåll på flertalet spår vid driftplats Mariannelund på bandel 831 i Eksjö kommun (TRV 2018/110140).

  • Upphörande av underhåll på spår 20, del av spår 6 samt växel 116, driftplats Värnamo, bandel 720, Jönköpings län (TRV 2019/13512).

  • Upphörande av underhåll sidospår Järlåsa, bandel 431, Uppsala kommun, Uppsala län (TRV 2018/131662).

 

Olika typer av förändringar

Överföring innebär att Trafikverket får besluta om att annan ägares del av järnvägsnät ska förvaltas av staten om ägaren begär det.

Upplåtelse betyder att Trafikverket får besluta om att del av statens järnvägsnät upplåts med nyttjanderätt till annan om Trafikverket inte avser att underhålla delen.

Upphörande av underhåll innebär att Trafikverket får besluta om att underhållet ska upphöra på del av statens järnvägsnät när trafiken är av endast obetydlig omfattning.

Återupptagande av underhåll betyder att Trafikverket får besluta om att underhållet ska återupptas på del av statens järnvägsnät om det kan antas att trafik kommer att drivas i tillräcklig omfattning.

Nedläggning innebär att Trafikverket får besluta att del av statens järnvägsnät som inte underhålls ska läggas ned, förutsatt att minst tre år passerat sedan beslutet om upphörande av underhåll. Det är den enda typen av förändringsbeslut som går att överklaga.