Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bollnäs resecentrum.

Ansök om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö

Statlig medfinansiering innebär att staten kan bidra till genomförande av regionala kollektivtrafikanläggningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar.

Medel för statlig medfinansiering finns avsatta inom ramarna för de regionala planerna för transportinfrastruktur, de så kallade länsplanerna, samt inom nationell plan för transportsystemet.

Aktuellt om hantering av ansökan

Ansökan om statlig medfinansiering hanteras av Trafikverket regionalt och vi arbetar med en likartad hantering över hela landet. Det som kan variera är perioderna för ansökan.

Åtgärder som är minst 50 miljoner kronor respektive 25 miljoner kronor följer tidplanen för framtagande och fastställelse av nationell plan för transportinfrastruktur samt länsplanerna.

Handboken 2004:4 har ersatts av en ny beskrivning av Trafikverkets hantering av statlig medfinansiering men också hur du som söker gör din ansökan. Nya ansökningsblanketter finns tillgängliga och du hittar dem på webbsidan Blanketter och mallar tillhörande styrande dokument i mappen som heter Finansiering.

Blanketter och mallar tillhörande styrande dokument

Om statlig medfinansiering – vem kan söka och för vad?

  • Regional kollektivtrafikmyndighet kan ansöka för investeringar i framför allt kollektivtrafikanläggningar
  • Kommuner kan ansöka för flygplatsanläggningar med annan huvudman än staten
  • Kommuner kan ansöka för miljö- och trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på kommunala gator och vägar
  • Statlig medfinansiering kan inte beviljas för en åtgärd på statens anläggning
  • Statlig medfinansiering till spårfordon kan i nuläget inte beviljas i nya beslut.

Ansökningstid

För information om vilken tid som gäller för ansökan i den region där den tänkta åtgärden är belägen så kontaktar du den regionala kontaktpersonen. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss på denna sida.

Medfinansiering och statlig medfinansiering

Medfinansiering och statlig medfinansiering är två olika begrepp. Läs om finansiering via länken nedan. Medfinansiering