Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg, fotograf: Kasper Dudzik

Ansök om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Utför ditt järnvägsföretag godstransporter på järnväg? Då ska du läsa detta.

Miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025

Regeringen har budgeterat 400 miljoner kronor per år under 2021–2025.
EU-kommissionen har nu notifierat stödet.
Mer information om stödet (annan webbplats, pdf)

Nyheter från och med 2021:

 • Transport av järnmalm får inte utgöra underlag för miljökompensationen.
 • Beviljad kompensation ska avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensationen inte hade beviljats.
 • Utbetalningen sker kvartalsvis.

 • Ansökan om miljökompensation ska ha kommit in till Trafikverket senast:
  - den 30 april (för utfört godstransportarbete 1 januari – 31 mars)
  - den 15 augusti (för utfört godstransportarbete 1 april – 30 juni)
  - den 31 oktober (för utfört godstransportarbete 1 juli – 30 september)
  - den 31 januari för utfört godstransportarbete 1 oktober – 31 december)

Observera! 
Ansökan avseende det andra kvartalet 2021 (utfört godstransportarbete 1 april – 30 juni) ska ha inkommit till Trafikverket senast den 15 augusti.
Ansökan kan skickas in till Trafikverket under hela sommaren på trafikverket@trafikverket.se . Handläggaren är tillgänglig för ev frågor fram till och med den 7 juli samt från och med den 11 augusti.
Trafikverkets PM om utformning av miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025 (pdf, 5,8 MB)

 

Miljökompensation till järnvägsföretag 2020

Regeringen har i juni 2020 avsatt ytterligare 200 miljoner kronor i miljökompensation till järnvägsföretag.

 • Miljökompensationen avser utfört godstransportarbete under andra halvåret 2020 (1 juli – 31 december 2020)
 • Ansökan om miljökompensation ska ha inkommit till Trafikverket senast den 15 februari 2021.
 • Hanteringen sker enligt samma regelverk som för 2018-2019.
 • Beslut och utbetalning beräknas ske senast vid halvårsskiftet.

Uppföljning av miljökompensation för godstransporter på järnväg

Trafikverket har under 2018 och 2019 beviljat miljökompensation till följande järnvägsföretag:

Uppgiftslämnare 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 Totalt
Green Cargo AB 94 725 886 91 030 943 39 881 534 37 822 689 263 461 052
LKAB Malmtrafik AB 42 562 875 43 605 046 18 213 667 18 812 850 123 194 438
Hector Rail AB 23 890 162 24 883 486 11 604 167 11 631 469 72 009 284
Cargo Net AS 10 902 825 10 826 488 4 371 844 5 343 811 31 444 968
Real Rail Sweden AB 10 144 514 9 948 412 5 010 344 4 961 553 30 064 823
TX-Logistik 4 624 011 4 407 576 2 056 720 2 224 897 13 313 204
Tågåkeriet i Bergslaget AB 3 385 063 3 091 003 1 597 612 1 360 855 9 434 533
CFL Cargo Sverige AB 2 240 397 3 157 862 1 539 037 1 704 503 8 641 799
DB Cargo Scandinavia 1 473 870 1 395 454 1 098 069 1 273 590 5 240 983
Railcare T AB 38 758 1 649 852 1 212 398 1 359 590 4 260 598
Tågfrakt Produktion AB 202 225 224 740 169 237 236 361 832 563
Baneservice Skandinavia AB 158 917 180 168 64 601 73 331 477 017
Inlandståget AB 125 880 93 689 81 632 91 525 392 726
Nordic Train AB     99 138 102 976 202 114
ABB Power Transformers 9 956 5 281     15 237
Dal Västra Värmlands Järnväg 14 661       14 661
Totalt 194 500 000 194 500 000 87 000 000 87 000 000 563 000 000

Vi har under våren 2020 även genomfört en uppföljning i form av frågor till de järnvägsföretag som fått kompensation. Utifrån uppföljningen som gjorts både 2019 och 2020 kan man anse att konkurrenskraften har stärkts genom kompensationen. Att transportkunden inte får veta kompensationens storlek förrän transporttjänsten utförts gör det dock svårt att ta med den i beräkningen inför valet av transportsätt.

Läs hela rapporten: Miljökompensation järnvägsföretag – uppföljning 2020 (pdf, 11,8 MB)

Vem kan söka?

Kompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska personer som enligt järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.

För att komma i fråga för kompensation ska sökande ha bedrivit kommersiell trafik på det svenska järnvägsnätet, det vill säga haft intäkter för transporter som utförts för annans räkning.

Vad baseras beloppet på?

Regeringen har beslutat om en pott som ska fördelas i proportion till utfört godstransportarbete.

Utbetalning av miljökompensation sker två gånger per år. Utbetalat belopp baseras på den sökandes andel av redan utfört transportarbete på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket.

Med transportarbete avses mängden transporterat gods i kommersiell trafik mätt i nettoton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

Hur söker man?

Trafikverket tillhandahåller en ansökningsblankett där det framgår vilka uppgifter som sökande ska lämna. Ansökningsblanketten återfinns i länken nedan. Det handlar om kontaktuppgifter och utfört transportarbete i nettoton-kilometer inom Sverige under närmast föregående kalenderhalvår. Uppgifter som verifierar utfört transportarbete kan komma att begäras.

Hur går prövningen till?

Trafikverket prövar de uppgifter sökanden lämnar. Sökande ska ange underliggande trafikeringsavtal för det transportarbete som sökande redovisar. Branschen kommer själv överens om vem som ska söka kompensation för det transportarbete som utförts.

Eftersom miljökompensation baseras på ett pottsystem sker utbetalningen först när prövningen av samtliga redovisade uppgifter är genomförd.

Regeringen har beslutat om miljökompensation för att främja godstransporter på järnväg. Omfattningen av denna och de närmare formerna för utbetalning regleras i förordningen (2018:675) om miljökompensation till godstransporter på järnväg.

Inom EU tillämpas idag liknande kompensationssystem för att främja godstransporter på järnväg i bland annat Danmark, Italien och Storbritannien