Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Banarbeten

För att vi ska få en järnväg som klarar av dagens trafik och är rustad för framtidens behov är det nödvändigt med banarbeten. Vi behöver därför stänga av vissa järnvägssträckor ibland för att kunna utföra underhåll, bygga ut eller bygga nytt.

Vi planerar våra banarbeten i samarbete med tågbolagen och entreprenörerna för att hitta den bästa lösningen för att minimerar störningarna i järnvägsnätet. För att använda trafikstoppet på bästa sätt samordnar och utför vi ofta många olika typer av åtgärder samtidigt på samma sträcka. 

När vi arbetar med järnvägen sätter vi alltid säkerheten i första rummet. Flera av våra arbeten kräver att tågtrafiken stängs av helt – både för att kunna utföra arbetet rent praktiskt, men också för att arbetsmiljön ska vara säker.

Banarbeten när arbetspendlingen är minst intensiv och många företag har semesterstängt

När vi planerar våra banarbeten strävar vi alltid efter att tillgängligheten ska vara så hög som möjligt på järnvägen, så att resenärer och godstransportörer störs så lite som möjligt. Vi planerar därför in många banarbeten under sommaren och större helger, eftersom det då går färre tåg. Många företag som transporterar sitt gods på järnvägen har då semesterstängt eller minskar sin produktion och arbetspendlingen är inte lika intensiv som under resten av året.

För att störa pendlings- och persontrafik så lite som möjligt genomförs en hel del arbeten under natten. Detta begränsas dock av tillgång på personal nattetid hos entreprenörer, att nattarbete medför högre kostnader och att mörkret försvårar för en god och säker arbetsmiljö som vi sätter främst.

Vi förebygger risker och arbetar för att klara oväntade händelser

Ett välvårdat, effektivt och smart utnyttjat transportsystem är en förutsättning för att trafiken ska fungera med god tillgänglighet och att resan uppfattas som smidig, grön och trygg.  Säkerheten är alltid överordnad, och vi arbetar ständigt för att minska sårbarheten. Vi förebygger risker och arbetar för en infrastruktur som klarar av oväntade händelser. Infrastrukturen planeras, förvaltas och utvecklas med både beprövad och modern teknik.

För att kunna genomföra detta krävs naturligtvis att vi behöver tillgång till järnvägsspåren. Tyvärr innebär det ibland störningar i trafiken trots att vi planerar banarbeten i god tid.

Ibland kan det ändå bli störningar, till exempel när ett arbete innebär att endast ett spår finns tillgängligt på en sträcka som normalt har två eller flera spår. Järnvägsnätet blir då mer känsligt om det skulle hända något, eftersom det inte finns några alternativa spår.

Trafikinformation

Vi på Trafikverket hoppas att du har överseende med de störningar som vi orsakar för tågtrafiken. Banarbetena är nödvändiga för att förbättra järnvägsnätet för ett tillgängligt Sverige. När vi utför banarbeten hittar du detaljerad information hos de tågbolag du ska resa med.

Stora banarbeten

De största banarbetena (cirka 25 st) planeras in i god tid och de finns med som en förutsättning i den fastställda järnvägsnätbeskrivningen, som tågbolagen utgår ifrån när de ansöker om tider i våra spår (tåglägen).

Tågbolagen vet därmed cirka 1,5 år i förväg var och ungefär när de kommer att inträffa, vilket ger dem goda möjligheter att planera för eventuella ändringar i tidtabellen eller ersättningstrafik.

Tågplan 2017 omfattar ungefär 1,5 miljoner tåg och omkring 20 000 banarbeten.