Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lokaltrafikbuss på väg en fin höstdag.

Ersättning till kollektivtrafik under utbrottet av covid-19

Regionala kollektivtrafikmyndigheter kan ansöka om ersättning för minskade biljettintäkter med anledning av coronapandemin. Ansökningsperioden löper från den 14 september till den 4 oktober 2020.

Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet i corona-tider. Med andra ord, syftet är att se till att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och på så sätt undvika ökad smittspridning.

Ersättning till kollektivtrafiken

Det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som kan ansöka om ersättningen.

Stöd får lämnas utifrån minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens biljettintäkter under perioden den 1 mars 2020 – 30 juni 2020 jämförd med motsvarande period 2019.

Ansökan – så här går det till

Ansökningsperioden pågår med start från måndag den 14 september till och med söndag den 4 oktober 2020. Trafikverket meddelar beslut så snart som möjligt efter sista ansökningsdag. Sökanden kan behöva inkomma med kompletterande uppgifter under handläggningstiden. Utbetalning kommer att ske före årsskiftet och i anslutning till att beslut meddelas.

Stödets storlek

Den totala summan som Trafikverket disponerar för ersättning till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är 3 miljarder kronor. Om tillgängliga medel understiger den ersättning som kan ges, kommer ersättningen sättas ned med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning.

Vem kan söka om stöd?

Stödet kan sökas av regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Så här ansöker du om stöd

Ansökan ska ske skriftligen på blanketten ”Ansökan om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19”. Ansökningsblanketten finns längre ner på sidan. Ansökan ska innehålla uppgifter om biljettintäkter för de utpekade perioderna. Uppgifterna ska, vid förfrågan, kunna verifieras. 

Tidplan och beslut

Ansökningsperioden pågår med start från måndag den 14 september till och med söndag den 4 oktober 2020. Trafikverket meddelar beslut så snart som möjligt efter sista ansökningsdag. Sökanden kan behöva inkomma med kompletterande uppgifter under handläggningstiden. Utbetalning kommer att ske innan årsskiftet och i anslutning till att beslut meddelas.