Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lokaltrafikbuss på väg en fin höstdag.

Ersättning till kollektivtrafik under utbrottet av covid-19

Regeringen har beslutat om ett stöd på totalt tre miljarder under 2021. Från och med den 28 juni 2021 har regionala kollektivtrafikmyndigheter möjlighet att ansökan om ersättning för minskade biljettintäkter på grund av corona.

Under perioden den 28 juni 2021 till och med den 15 september 2021 har regionala kollektivtrafikmyndigheter möjlighet att ansökan om ersättning hos Trafikverket för minskade biljettintäkter med anledning av coronapandemin.

Syftet är att skapa tillgänglighet och trygghet

Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet i corona-tider. Med andra ord, syftet är att se till att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och på så sätt undvika ökad smittspridning.

Kollektivtrafiken kan ansöka om stöd

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan ansöka om ersättning för minskade biljettintäkter på grund av corona.

Ersättningen lämnas enligt förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19.

Nytt är att både biljettintäkter och trafikutbud påverkar ersättningen 

Notera att det har skett vissa förändringar av hur ersättningen ska beräknas jämfört med 2020. I den nya beräkningen ska både förlorade biljettintäkter och trafikutbudets förändring beaktas enligt följande:

  • Ersättningen kommer att beräknas utifrån minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens biljettintäkter under perioden den 1 januari 2021-30 juni 2021 jämförd med motsvarande period 2019, och därefter justeras i förhållande till hur trafikutbudet, mätt i platskilometer (tillgängliga sitt- och ståplatser multiplicerade med färdade kilometer), förändrats mellan dessa perioder.

  • Om tillgängliga medel understiger den ersättning som kan ges, kommer ersättningen sättas ned med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning.

Så här ansöker du

Ansökningsblankett med information om vilka uppgifter som sökandena ska inkomma med samt vilket underlag som ska ges in, finns i länk en bit ner på denna sida.

Besked om ersättningen

Vi kommer att meddela beslut om ersättningen under hösten 2021.