Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS

Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS, har bildats av aktörer inom järnvägsbranschen i Sverige för att prioritera och driva på järnvägens förbättringsarbete. JBS arrangerar årligen en resultatkonferens och ett strategiseminarium.

JBS resultatkonferens 2019

Den 7 maj samlades vi igen för JBS årliga resultatkonferens och följde upp framdriften i vårt gemensamma arbete för att stärka förtroendet för järnvägen. Läs en artikel från dagen här.

På sidan JBS resultatkonferens 2019 kan du nu ta del av presentationerna från konferensen.
JBS resultatkonferens 2019

För att göra järnvägen mer robust, tillförlitlig och tillgänglig krävs samordnad planering och styrning. I JBS finns hela järnvägsbranschen representerad – från infrastrukturhållare och transportörer till forskare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer.

  • Trafikverket
  • Jernhusen
  • BTO, Branschföreningen Tågoperatörerna (SJ, MTR, Green Cargo, Hector Rail med flera medlemsföretag)
  • FSJ, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (Strukton, Infranord, VR Track med flera medlemsföretag)
  • Swedtrain, Föreningen Sveriges järnvägsindustri (Alstom, Bombardier, Sweco med flera medlemsföretag)
  • Svensk kollektivtrafik (SL, Västtrafik, Skånetrafiken med flera medlemsorganisationer)
Två personer arbetar med ny räls på Mälarbanan. Foto: Kenneth Hellman

Alla parter bidrar med vitt skilda perspektiv men har samma fokus – att uppnå konkreta resultat med fokus på kunderna på järnvägen. De olika perspektiven samordnas i en branschgemensam agenda.

Gemensamma initiativ

Under JBS drivs bland annat initiativen:

  • Tillsammans för tåg i tid – TTT
  • Marknadsanpassad planering av kapacitet – MPK
  • Stärkt branschsamverkan
  • Gemensam kompetensförsörjning

Se menyn till höger, Initiativ inom JBS, för mer information.

Varför JBS?

Järnvägen är ett system där många aktörer behöver samverka för att högt ställda kvalitetsmål ska nås, en fortsatt trafikökning och för att öka andelen nöjda resenärer och godstransportköpare. Styrelsen för JBS består av ledande företrädare för myndigheter, branschorganisationer och företag. Samarbetet ska bedrivas under 5 år, och 2021 ska parterna utvärdera forumet och då besluta om eventuell fortsättning.

Strategiseminarium 2018

Den 18 oktober genomförde JBS sitt årliga strategiseminarium. Mer om seminariet

Resultatkonferens 2018

Den 21 mars redovisades resultaten av branschens samarbete under föregående år. Mer om resultatkonferensen