Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS

Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS, har bildats av aktörer inom järnvägsbranschen i Sverige för att prioritera och driva på järnvägens förbättringsarbete. JBS arrangerar årligen en resultatkonferens och ett strategiseminarium.

JBS konferens ställs in med anledning av Covid-19

I och med att Folkhälsomyndigheten ändrat risknivån för Covid-19 till mycket hög risk i Sverige och att det finns tecken på att det är samhällspridning av viruset i regionerna Västra Götaland och Stockholm har vi som en försiktighetsåtgärd beslutat att ställa in JBS Konferens onsdagen 11 mars.

För att göra järnvägen mer robust, tillförlitlig och tillgänglig krävs samordnad planering och styrning. I JBS finns hela järnvägsbranschen representerad – från infrastrukturhållare och transportörer till forskare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer. Vi ingår i JBS:

Alla parter bidrar med vitt skilda perspektiv men har samma fokus – att uppnå konkreta resultat med fokus på kunderna på järnvägen. De olika perspektiven samordnas i en branschgemensam agenda.