Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS

Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS, har bildats av aktörer inom järnvägsbranschen i Sverige.

Resultatkonferens 2018

Årets resultatkonferens ägde rum den 21 mars.

Du kan läsa vår direktrapportering från konferensen här.

Tanken med JBS är att tillsammans prioritera, effektivisera, samordna och driva på förbättringsarbete som rör järnvägssystemets funktion och förnyelse för att på så sätt öka den svenska järnvägens robusthet, konkurrenskraft och lönsamhet. För att göra järnvägen mer robust och tillförlitlig och tillgänglig krävs samordnad planering och styrning.

I JBS finns alla delar av järnvägsbranschen representerade – infrastrukturhållare, transportörer, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer. Alla har således vitt skilda perspektiv men samma fokus – att uppnå konkreta resultat med fokus på kunderna på järnvägen. Alla perspektiv samordnas i en branschgemensam utvecklingsagenda.

Gemensam agenda för Järnvägsbranschens samverkansforum 2018-2020 (pdf-fil, 1,4 MB, öppnas i nytt fönster)

Under JBS drivs bland annat initiativen:

  • Tillsammans för tåg i tid – TTT
  • Marknadsanpassad planering av kapacitet – MPK
  • Stärkt branschsamverkan
  • Gemensam kompetensförsörjning

Varför JBS?

Järnvägen är ett system där många aktörer ska samverka. Inte minst genom avregleringen av svensk järnväg behöver branschen stärka samarbetet ytterligare för att förbättra och utveckla järnvägen. Persontrafiken har nästan fördubblats på 25 år. Järnvägen byggdes för en trafik som var både mindre, lättare och långsammare än idag.

Styrelsen för samverkan består av ledande företrädare för myndigheter, branschorganisationer och företag. Samarbetet inom JBS ska bedrivas under 5 år. 2021 ska parterna utvärdera forumet och besluta om eventuell fortsättning.