Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sundsvallsbron har på kort tid fått en symbolisk betydelse för staden och människorna som bor där.

Arkitektur och gestaltning i transportsystemet

Väg- och järnvägsmiljöer är långsiktiga byggnadsverk. De ska motsvara krav på att vara samhällsnyttiga, funktionella och slitstarka. Men de kan också vara något mera än stråk och noder, betydelser som är svårare att beskriva.

Platser, landskap och människors upplevelser påverkas och förändras genom infrastruktur.

Citat Trafikverkets chefsarkitekt:

”Vägens och järnvägens arkitektur kan erbjuda hänförande utblickar när vi rör oss i landskapet. Men det handlar också om kvaliteter i den mindre skalan. En paus i väntan på nästa tåg eller på en rastplats – då blir detaljer och materialmöten viktiga och kan förhöja upplevelsen.”

Trafikverkets arkitekturpolicy 

  • Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.
  • I varje skede från planering till förvaltning ska arbetet utgå från människors behov och insikter om de möjligheter och begränsningar som finns i såväl landsbygd som stadsbygd. Anläggningarna ska präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. 
  • Trafikverkets arbetssätt ska säkerställa god arkitektur genom att ansvariga har de kunskaper som behövs när det gäller teknik, estetik och människors villkor.

Trafikverkets arkitekturpolicy uttrycker bland annat att Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.

Policyn är en utgångspunkt inför framtida satsningar på att utveckla arkitekturen i Trafikverket. Den omfattar alla skeden: planering, byggnation och underhåll av väg- och järnvägsanläggningar. Medveten arkitektur går ut på att skapa sammanhang, en balans mellan funktion, hållbarhet och skönhet.