Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samhällsplanering

Trafikverket har tillsammans med andra aktörer en viktig roll i planeringen och utvecklingen av samhället. Målet är en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

Sammanhängande planering av bebyggelse och transportsystem

Trafikverket ansvarar dels för vår egen planering i samverkan med externa aktörer, men vi deltar även som sakägare och som rådgivande i andra aktörers planering.

Samspelet mellan planering av transportsystemet och bebyggelseplanering är en förutsättning för att hållbara städer och regioner ska kunna åstadkommas. Trafikverkets medverkan i samhällsplaneringen är fokuserad på att integrera och därmed effektivisera planeringen av bebyggelse, infrastruktur och transporter.

Trafikverket ska tillhandahålla underlag för planering enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Dessutom har samhällsplanerarna på Trafikverket till uppgift att delta i den kommunala planeringsprocessen i enlighet med plan- och bygglagen. Vi lägger tyngdpunkten på att delta i planeringens tidiga skeden. I tidiga skeden har vi störst möjlighet att skapa förutsättningar för en smidig process från planering till genomförande.