Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Anläggningsforum

Ett gemensamt utvecklingsarbete bedrivs av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Innovationsföretagen.

Som samhällsutvecklare i samverkan skapar beställare, entreprenörer och konsulter, med utgångspunkt från sina olika roller, gemensamma förutsättningar för byggande och förvaltning av en väl fungerande transportinfrastruktur.

Deltagande företagsrepresentanter i samarbetet företräder respektive branschorganisation i det gemensamma arbetet. Anläggningsforums utvecklingsarbete drivs i huvudsak som gemensamma projekt med representation från samtliga parter och ska efter implementering av föreslagna lösningar bidra till:

 • En attraktiv, sund och säker anläggningsbransch
 • kostnadseffektiv infrastruktur och
 • hållbart byggande och förvaltning.

Vision: Tillsammans i en framtidsbransch

Tillsammans skapar vi hållbar samhällsnytta. Vi är en attraktiv, sund och säker bransch som genom dialog, tillit, förtroende och engagemang utvecklar den svenska transportinfrastrukturen.

Anläggningsforums sekretariat har tagit fram en förteckning över de 16 olika branschforum Inom anläggningsbranschen där Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Innovationsföretagen är representerade som organisation eller som enskilda företag. Forumen är:

 • Anläggningsforum
 • BS, Järnvägsbranschens samarbetsforum
 • InfraSweden2030
 • BIM Alliance
 • Smart Built Environment
 • BBT, Branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk inom transportsektorn
 • Håll Nollan - Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
 • BKK, Byggandets Kontraktskommitté
 • SGBC, Sweden Green Building Council
 • IQ Samhällsbyggnad
 • NVF, Nordiskt Vägforum
 • BIG, Branschsamverkan i Grunden
 • Svensk Grundläggning
 • Brosamverkan
 • SVBRF, Svenska Väg- och Broräckesföreningen
 • BVFF, Bana väg för framtiden

De olika branschforum har klassificerats i TRL-skalan (Technology Readiness Level), vilket är en beteckning för en teknologis mognadsgrad och tillhörande teknologisk risk. Flera av dessa initiativ är mer eller mindre forskningsinriktade, medan Anläggningsforums "Scoop" är att jobba med kontraktuella frågeställningar och inte forskning.

Förteckning över samverkansforum i anläggningsbranschen (pdf).

Styrgrupp:

Trafikverket: Ali Sadeghi (ordförande), Per Ling-Vannerus, Daniel Ljunglund, Malin Holen, Jörgen Simu
BI: Catharina Elmsäter-Svärd, BI, Helena Söderberg, Implemia, Nils Bjelm, NCC, Tobias Andersson, SVEAB, Marcus Nilsson, Veidekke
Innovationsföretagen: Magnus Höij, Innovationsföretagen, Birgitta Olofsson, Tyréns, Anna Lundman, WSP, Fredrik Wallner, Sweco, Kajsa Rosén, ÅF
Sekretariat: Magnus Alfredsson, BI, Eskil Sellgren, Innovationsföretagen

Beredningsgrupp:

Trafikverket: Jörgen Simu IV (ordf.), Anna Rosenlind PR, Jan-Erik Lundmark UH, Julia Axelsson IL, Jennie Magnusson JP, Mats Karlsson IV.
BI: Magnus Bergendal, Peab, Christian Werner, Skanska, Mattias Gretzer, Svevia, Johan Nilsson, SVEAB.
Innovationsföretagen: A-J Larnelius Norconsult, Torbjörn, Spetz COWI, Henrik Öhrnell, Rejlers, Ante Viberg, Projektengagemang.
Sekretariat: Magnus Alfredsson, BI, Eskil Sellgren, Innovationsföretagen, Pernilla Ngo Magnusson, Trafikverket, Lena Söderström, Trafikverket.

Temaområden:

Innovation: temaledare Erika Hedgren, Trafikverket
Produktivitet: temaledare Magnus Alfredsson, BI
Klimat och miljö: temaledare Åsa Lindgren, Trafikverket
Social hållbarhet: temaledare Magnus Alfredsson, BI
Kompetens- och resursförsörjning: temaledare, Mats Karlsson

Sekretariat

Pernilla Ngo Magnusson Trafikverket
Telefon:  010-123 70 93
Lena Söderström Trafikverket
Telefon:  010-123 80 30
Magnus Alfredson Sveriges Byggindustrier
Telefon:  070-673 10 28
Eskil Sellgren Innovationsföretagen
Mobil:  070-591 27 99
Organisationsschema.