Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Anläggningsforum

Ett gemensamt utvecklingsarbete bedrivs av Trafikverket, Byggföretagen och Innovationsföretagen.

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle är en förutsättning. Den svenska anläggningsbranschens beställare, entreprenörer och konsulter bidrar, tillsammans och var för sig, till att skapa samhällsnytta. Vi i branschen är beroende av varandra och vårt samarbete grundar sig på förståelse för varandras drivkrafter, krav och behov.

I den avsiktsförklaring som beslutades av de tre parterna på Nationella anläggningsdagen 12 november 2019 står det:

Tillsammans…

 • bidrar vi till att skapa en attraktiv bransch för alla, där kompetens- och resursförsörjning är vår gemensamma utmaning.
 • har vi ett affärsetiskt förhållningssätt som genomsyrar allt. I vår verksamhet gäller sund konkurrens, socialt ansvarstagande och nolltolerans mot fusk.
 • visar vi varandra förtroende som utgår från varandras kompetens, att vi står för våra ord och att vi vill varandra väl.
 • utvecklar vi den svenska transportinfrastrukturen med fokus på innovation, produktivitet och klimatpåverkan.
 • är vi ansvariga för att säkerställa att ingen skadas allvarligt eller dödas på våra arbetsplatser.

Vision: Tillsammans i en framtidsbransch

Tillsammans skapar vi hållbar samhällsnytta. Vi är en attraktiv, sund och säker bransch som genom dialog, tillit, förtroende och engagemang utvecklar den svenska transportinfrastrukturen.

Läs mer om Trafikverkets förhållningssätt till Covid 19

Anläggningsforums sekretariat har tagit fram en förteckning över de 16 olika branschforum inom anläggningsbranschen där Trafikverket, Byggföretagen och Innovationsföretagen är representerade som organisation eller som enskilda företag. Forumen är:

 • Anläggningsforum
 • BS, Järnvägsbranschens samarbetsforum
 • InfraSweden2030
 • BIM Alliance
 • Smart Built Environment
 • BBT, Branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk inom transportsektorn
 • Håll Nollan - Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
 • BKK, Byggandets Kontraktskommitté
 • SGBC, Sweden Green Building Council
 • IQ Samhällsbyggnad
 • NVF, Nordiskt Vägforum
 • BIG, Branschsamverkan i Grunden
 • Svensk Grundläggning
 • Brosamverkan
 • SVBRF, Svenska Väg- och Broräckesföreningen
 • BVFF, Bana väg för framtiden

De olika branschforum har klassificerats i Technology Readiness Level-skalan (TRL), vilket är en beteckning för en teknologis mognadsgrad och tillhörande teknologisk risk. Flera av dessa initiativ är mer eller mindre forskningsinriktade, medan Anläggningsforums scoop är att jobba med kontraktuella frågeställningar och inte forskning.

Förteckning över samverkansforum i anläggningsbranschen (pdf).

Styrgrupp:

Trafikverket: Ali Sadeghi (ordförande), Per Ling-Vannerus, Daniel Ljunglund, Malin Holen, Jörgen Simu
Byggföretagen: Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen, Helena Söderberg, Implemia, Nils Bjelm, NCC, Tobias Andersson, SVEAB, Marcus Nilsson, Veidekke
Innovationsföretagen: Magnus Höij, Innovationsföretagen, Birgitta Olofsson, Tyréns, Anna Lundman, WSP, Fredrik Wallner, Sweco, Kajsa Rosén, ÅF
Sekretariat: Magnus Alfredsson, Byggföretagen, Eskil Sellgren, Innovationsföretagen

Beredningsgrupp:

Trafikverket: Jörgen Simu, Investering, (ordförande); Anna Rosenlind, Planering; Jan-Erik Lundmark, Underhåll; Julia Axelsson, Inköp och logistik; Jennie Magnusson, Juridik och planprövning; Mats Karlsson, Investering.
Byggföretagen: Magnus Bergendal, Peab, Christian Werner, Skanska, Mattias Gretzer, Svevia, Johan Nilsson, SVEAB.
Innovationsföretagen: A-J Larnelius Norconsult, Torbjörn, Spetz COWI, Henrik Öhrnell, Rejlers, Ante Viberg, Projektengagemang.
Sekretariat: Magnus Alfredsson, Byggföretagen, Eskil Sellgren, Innovationsföretagen, Pernilla Ngo Magnusson, Trafikverket, Maria Dackevall-Wolf, Trafikverket.

Regionala representanter:

Syd: Anders Brattwall, WSP
Väst: Jörgen Johansson, Swerock
Väst: Helga Vladimarsdottir, Strukton Rail
Stockholm: Martin Ålenius, Ramboll
Mitt: Roger Ullström, Trafikverket
Nord: Erik Ranängen, Byggföretagen

Sekretariat

Pernilla Ngo Magnusson Trafikverket
Telefon:  010-123 70 93
Magnus Alfredson Sveriges Byggindustrier
Telefon:  070-673 10 28
Eskil Sellgren Innovationsföretagen
Mobil:  070-591 27 99
Maria Dackevall-Wolf Anläggningsforum
Telefon:  010-123 83 14
Organisationsschema.