Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anläggningsforum

Ett gemensamt utvecklingsarbete bedrivs av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen.

Som samhällsutvecklare i samverkan skapar beställare, entreprenörer och konsulter, med utgångspunkt från sina olika roller, gemensamma förutsättningar för byggande och förvaltning av en väl fungerande transportinfrastruktur.

Deltagande företagsrepresentanter i samarbetet företräder respektive branschorganisation i det gemensamma arbetet. Anläggningsforums utvecklingsarbete drivs i huvudsak som gemensamma projekt med representation från samtliga parter och ska efter implementering av föreslagna lösningar bidra till:

 • En attraktiv, sund och säker anläggningsbransch
 • kostnadseffektiv infrastruktur och
 • hållbart byggande och förvaltning.

Så tyckte ni

Den 12 april skickade vi ut en enkät till branschen för att bland annat få svar på hur implementeringen av rekommendationerna fungerar. Stort tack till alla er som svarade på enkäten. Nu kan ni ta del av resultatet:

Enkätresultat april 2018 (pdf-fil, 788 kB, öppnas i nytt fönster)

Anläggningsforums sekretariat har tagit fram en förteckning över de 16 olika branschforum Inom anläggningsbranschen där Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och STD-företagen är representerade som organisation eller som enskilda företag. Forumen är:

 • Anläggningsforum
 • BS, Järnvägsbranschens samarbetsforum
 • InfraSweden2030
 • BIM Alliance
 • Smart Built Environment
 • BBT, Branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk inom transportsektorn
 • Håll Nollan - Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
 • BKK, Byggandets Kontraktskommitté
 • SGBC, Sweden Green Building Council
 • IQ Samhällsbyggnad
 • NVF, Nordiskt Vägforum
 • BIG, Branschsamverkan i Grunden
 • Svensk Grundläggning
 • Brosamverkan
 • SVBRF, Svenska Väg- och Broräckesföreningen
 • BVFF, Bana väg för framtiden

De olika branschforum har klassificerats i TRL-skalan (Technology Readiness Level), vilket är en beteckning för en teknologis mognadsgrad och tillhörande teknologisk risk. Flera av dessa initiativ är mer eller mindre forskningsinriktade, medan Anläggningsforums "Scoop" är att jobba med kontraktuella frågeställningar och inte forskning.

Förteckning över samverkansforum i anläggningsbranschen (pdf).

Styrgrupp:

Trafikverket: Ali Sadeghi (ordf.), Per Ling-Vannerus, Daniel Ljunglund, Malin Holen, Jörgen Simu
BI: Catharina Elmsäter-Svärd, BI, Lotta Brännström, PEAB, Nils Bjelm, NCC, Tobias Andersson, SVEAB, Marcus Nilsson, Veidekke
STD: Magnus Höij STD, Birgitta Olofsson Tyréns, Erika Eklund WSP, Fredrik Wallner Sweco, Åsa Zeinetz Ramböll
Sekretariat: Magnus Alfredsson, BI, Eskil Sellgren, STD

Beredningsgrupp:

Trafikverket: Jörgen Simu IV (ordf.), Anna Rosenlind PR, Jan-Erik Lundmark UH, Mats Brink IL, Jennie Magnusson JP, Mats Karlsson, IV
BI: Lina Norström Implenia, Magnus Bergendal Peab, Hans Fransson Skanska, Peter Rydell Svevia, Johan Nilsson SVEAB
STD: A-J Larnelius Norconsult, Torbjörn Spetz COWI, Charlotte Bergman ELU, Anneli Amft Rejlers, Ante Viberg Projektengagemang
Sekretariat: Magnus Alfredsson BI, Eskil Sellgren STD, Malin Ekholm TRV, Lena Söderström TRV

Temaområden:

Innovation: temaledare Erika Hedgren, Trafikverket
Produktivitet: temaledare Magnus Alfredsson, BI
Arbetsmiljö: temaledare Patrik Jakobsson, BI
Klimat och miljö: temaledare Åsa Lindgren, Trafikverket
Social hållbarhet: temaledare Vakant, COWI
Kompetens- och resursförsörjning: temaledare, Mats Karlsson

Sekretariat

Malin Ekholm Trafikverket
Lena Söderström Trafikverket
Magnus Alfredson Bi
Eskil Sellgren STD