Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anläggningsforum

Ett gemensamt utvecklingsarbete bedrivs av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen.

Som samhällsutvecklare i samverkan skapar beställare, entreprenörer och konsulter, med utgångspunkt från sina olika roller, gemensamma förutsättningar för byggande och förvaltning av en väl fungerande transportinfrastruktur.

Deltagande företagsrepresentanter i samarbetet företräder respektive branschorganisation i det gemensamma arbetet.

Anläggningsforums utvecklingsarbete drivs i huvudsak som gemensamma projekt med representation från samtliga parter och ska efter implementering av föreslagna lösningar bidra till:

  • En attraktiv och säker anläggningsbransch
  • kostnadseffektiv infrastruktur och
  • hållbart byggande och förvaltning.