Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fraktfartyg i Gävle hamn. Foto: Trafikverket

Ansök om ekobonus – miljökompensation för överflyttning av gods till sjöfart

Regeringen har beslutat att avsätta ytterligare 50 miljoner kronor per år för perioden 2020–2022 för ekobonus.

Ekobonus beviljas i enlighet med förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Miljökompensationen riktar sig till redare och ska stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättringar i befintliga sjötransportupplägg. Syftet med stödet är att avlasta det svenska vägnätet och minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser.

Att transportera på sjö i stället för på väg medför i många fall en betydande miljönytta, och det bidrar till ett bättre energiutnyttjande inom transportsektorn. Det innebär också ett minskat slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet i transportsystemet.

Nästa ansökningsomgång

Trafikverket planerar nu för en ny ansökningsomgång. Frågan om en eventuell förlängning av ekobonus för 2020–2022 ligger för närvarande för beslut hos EU-kommissionen. Mer information om en eventuell ny ansökningsomgång kommer att publiceras på den här sidan.