Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fraktfartyg i Gävle hamn. Foto: Trafikverket

Ansök om miljökompensation för överflyttning av gods till sjöfart

Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor per år för perioden 2018–2020, för miljökompensation (ekobonus) för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

Regeringen beslutade den 22 november 2018 om förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. 150 miljoner kronor är avsatta för perioden 2018–2020. Se länk till förordningen här nedan.

Miljökompensationen riktar sig till redare och ska stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättringar i befintliga sjötransportupplägg. Syftet med stödet är att avlasta det svenska vägnätet och minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser.

Att transportera på sjö i stället för på väg medför i många fall en betydande miljönytta, och det bidrar till ett bättre energiutnyttjande inom transportsektorn. Det innebär också ett minskat slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet i transportsystemet.

Miljökalkyl – få tillgång till verktyget

Förutom ansökningsblankett och anvisning behöver du tillgång till ett kalkylverktyg. Trafikverket tillhandahåller inloggningsuppgifter till verktyget till den redare som har för avsikt att ansöka om miljökompensationen. Skicka ett mejl via kontaktformuläret under "Kontakta oss" här ovan, så får du inloggningsuppgifterna.

Nästa ansökningsomgång

På grund av rådande oklarhet angående budgeten för ekobonus har Trafikverket valt att i dagsläget inte öppna någon ny ansökningsomgång.

Information om en ny eventuell ansökningsomgång kommer att publiceras på den här sidan.