Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blå himmel.

Luft

Vägtrafikens utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen har minskat kraftigt tack vare renare bränslen och renare motorer med effektivare reningsutrustning.

Även om utsläppen har minskat, är luften i många tätorter fortfarande dålig, bland annat på grund av bilarnas avgaser och slitagepartiklar.

De allvarligaste hälsoproblemen orsakas av partiklar och kolväten, men också kväveoxider är skadliga eftersom de bidrar till att det bildas marknära ozon.

Vägtrafiken medverkar också till stora utsläpp av växthusgasen koldioxid. Läs mer om klimatfrågan på våra webbsidor om klimat.

Järnvägstrafikens påverkan på luftens kvalitet är mycket begränsad i jämförelse med vägtrafiken. Mindre än en procent av transportsektorns samlade utsläpp av koldioxid och luftföroreningarna svavel- och kväveoxider kommer från järnvägstrafiken.

Förutom i vissa hamnstäder är också sjöfartens bidrag till hälsopåverkande luftföroreningar litet.