Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elsäkerhet

Här kan du läsa mer om elsäkerhet.

I vårt ansvar ingår:

  • regelverket inom elsäkerhet
  • att sammankalla och driva elsäkerhetsforum och elsäkerhetsnätverk
  • att styra anläggningsutformning för en elsäker arbetsmiljö
  • att företräda Trafikverket vid principfrågor med andra myndigheter

Tolkning av regelverk angående arbete i spårväxel utrustad med växelvärme

Med anledning av att två regelverk inte till fullo stämmer överens har Trafikverket tolkat regelverket när det gäller arbetsgången vid A-skydd och utförande av spänningsprovning.

Läs mer i nyheten om tolkningen

Nya krav i samband med ny elsäkerhetslag

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Den nya lagen innebär bland annat att elinstallationsföretag som bedriver arbete på annans anläggning ska ha registrerat sig hos Elsäkerhetsverket. De ska också ha ett egenkontrollprogram.

Auktoriserade och registrerade elinstallationsföretag ska ange inom vilken eller vilka verksamhetstyper de bedriver verksamhet. Följ länken under rubriken Dokument för att se ett PM med en tabell över de verksamhetstyper som bedöms vanligast inom Trafikverket.

Läs mer i nyheten om den nya elsäkerhetslagen

Inbjudan till informationsträffar inför repetitionsutbildning i elsäkerhet 2018

Det är dags för höstens lärarträffar för fortbildare i elsäkerhet järnväg. Läs mer här