Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Elsäkerhet

Här kan du läsa mer om elsäkerhet.

I vårt ansvar ingår:

  • regelverket inom elsäkerhet
  • att sammankalla och driva elsäkerhetsforum och elsäkerhetsnätverk
  • att styra anläggningsutformning för en elsäker arbetsmiljö
  • att företräda Trafikverket vid principfrågor med andra myndigheter

Tolkning av regelverk angående arbete i spårväxel utrustad med växelvärme

Med anledning av att två regelverk inte till fullo stämmer överens har Trafikverket tolkat regelverket när det gäller arbetsgången vid A-skydd och utförande av spänningsprovning. Tolkningen kan lämnas utan hänsyn om annan metod som ger betryggande säkerhet tillämpas.

Läs mer i nyheten om tolkningen

Nya krav i samband med ny elsäkerhetslag

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Den nya lagen innebär bland annat att elinstallationsföretag som bedriver arbete på annans anläggning ska ha registrerat sig hos Elsäkerhetsverket. De ska också ha ett egenkontrollprogram.

Auktoriserade och registrerade elinstallationsföretag ska ange inom vilken eller vilka verksamhetstyper de bedriver verksamhet. Följ länken under rubriken Dokument för att se ett PM med en tabell över de verksamhetstyper som bedöms vanligast inom Trafikverket.

Läs mer i nyheten om den nya elsäkerhetslagen

Godkända lärare för elsäkerhetshetsfunktioner inom järnväg

Följande utbildningsföretag med uppräknade lärare har fått godkänt från Trafikverket att bedriva grund- och repetitionsutbildningar i elsäkerhet. Det är viktigt att du som beställer utbildning kontrollerar att din lärare är behörig, då utbildningen annars kan vara ogiltig för arbete på Trafikverkets infrastruktur.

Om du undrar över de olika kompetenserna se: 
TDOK 2014:0994 BVF 913 - Kompetenskrav för personal som arbetar på och nära Trafikverkets starkströmsanläggningar

Listan över godkända lärare hittar du under Dokument längre ner på sidan.