Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samarbeten för trafiksäkerhet

Här kan du läsa om Trafikverkets samarbeten för ökad trafiksäkerhet. Du hittar också information om Nollvisionen.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet på Trafikverket och trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen är ett långsiktigt mål och beslutades av riksdagen år 1997. Nollvisionen är en vision om en vägtrafik där ingen människa dödas eller skadas allvarligt, men också en strategi för hur vi ska uppnå säker vägtrafik.

Järnvägen är säker

Järnvägen är ett mycket säkert transportsystem. Antalet dödade och allvarligt skadade har de senaste åren varit oförändrat. Även här arbetar vi enligt Nollvisionen.

Tillsammans med övriga järnvägssektorn arbetar vi för att skapa ett transportsystem där ingen dödas eller skadas allvarligt. Det förebyggande arbetet omfattar bland annat plankorsningar, obehörigt spårbeträdande och säkerhet vid arbete i spårområdet.

De olyckor som förekommer mest frekvent är personpåkörningar, plankorsningsolyckor och olyckor vid underhållsarbete i spåret. Av personpåkörningar utgör självmord den övervägande delen.

Trafikverkets förra generaldirektör Gunnar Malm beslutade om ett halveringsmål för antalet döda och skadade i järnvägssystemet fram till 2020.