Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nollvisionen för väg och järnväg

Läs mer om Nollvisionen för väg och järnväg och etappmålen 2020. Nollvisionen är ett långsiktigt mål.

Nollvisionen beslutades av riksdagen år 1997. Den är en vision om en vägtrafik där ingen människa dödas eller skadas allvarligt, men också en strategi för hur vi ska uppnå säker vägtrafik enligt visionen.

Nollvision för väg

Riksdagen beslutade i juni 2009 om ett etappmål för trafiksäkerheten. Det innebär att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med en fjärdedel från 2007 till 2020. Det motsvarar att max 220 personer ska dödas i vägtrafikolyckor 2020.

Även på EU-nivå tillämpas etappmål för att driva på trafiksäkerhetsarbetet. Nuvarande etappmål är att antalet dödade ska halveras mellan 2010 och 2020. En sådan reduktion skulle i Sverige motsvara max 133 dödade.

Nollvision för järnväg

Antalet personer som omkommer i järnvägssystemet ska halveras till år 2020. För att nå det ska vi sätta in ett antal effektiva åtgärder för att minska personpåkörningar på järnvägen och förbättra säkerheten i plankorsningar.

För den som reser med tåg är Nollvisionen nästan uppnådd. Under de senaste 20 åren har endast ett fåtal passagerare omkommit i järnvägsolyckor. Däremot är det absolut livsfarligt att bli påkörd av tåget. Åtgärder för att minska påkörningsrisken är därför det viktigaste sättet att få ned dödstalen.

De senaste fem åren har i genomsnitt 91 personer årligen dödats och 16 personer skadats allvarligt i järnvägssystemet. Cirka 80 procent av de omkomna är konstaterade självmord.

Halveringsmål fram till år 2020

Med dessa resultat som bakgrund tog Trafikverket under 2012 ett beslut om att antalet personer som omkommer i järnvägssystemet ska halveras till år 2020. Detta som ett led i arbetet med Nollvisionen.

Enligt Trafikverket är det både logiskt och realistiskt att uppnå halveringsmålet till år 2020. Det nya etappmålet utgår från 2010 års nivå, då sammanlagt 110 personer omkom i järnvägssystemet.

Effektiva åtgärder ska minska personpåkörningar

Ett antal effektiva åtgärder ska sättas in för att minska självmord och andra personpåkörningar på järnväg, och säkerheten i plankorsningar ska också förbättras.

Genom att minska möjligheterna att ta sig upp på spåren reduceras också risken för andra personpåkörningar än självmord, exempelvis när personer genar över spåret.