Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rakel i Trafikverket

Rakel används i Trafikverkets verksamhet för operativ ledning och samverkan, både l daglig verksamhet och kris. Den här sidan riktar sig till dig som använder Rakel på uppdrag av Trafikverket.

Rakel är ett statligt radiokommunikationsnät och utgör grunden för kommunikation mellan myndigheter och andra organisationer som har uppgifter som rör allmän ordning, säkerhet och hälsa. Ett tekniskt stödsystem för ledning och samverkan, särskilt viktigt vid olyckor och kriser.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ansvarar för infrastrukturen, drift och är teknisk förvaltare för Rakelnätet.

Rakel används av många olika organisationer – kommuner, regioner, kraftbolag, statliga myndigheter etc.

Rakel i Trafikverket

Inom Trafikverket är flera områden inom verksamheten användare av Rakel. Några exempel är trafikcentralerna, nationell och regional krisledning, Vägassistans, Färjerederiet och de entreprenörer som har baskontrakt på underhållsområden. 

Under 2021bygger Trafikverket upp en förvaltningsorganisation. Bland annat med flera tekniker för att kunna ge återkoppling snabbare på de ärenden som kommer in från användarna.

För frågor, kontakta Trafikverkets Användarstöd IT, se kontaktflik ovan.