Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Forskning och innovation inom JBS

En viktig angelägenhet inom JBS och för järnvägen är att öka kunskapen om hur vi förvaltar och utvecklar trafikslaget. Därför är forskningen en viktig del för branschen.

JBS forsknings- och innovationsagenda syftar till att

  • Stärka det svenska järnvägssystemets funktion, samhälls- och kundnytta.
  • Skapa förutsättningar för att planerade investeringar och satsningar ger största möjliga samhällsnytta och effektivt bidrar till att de transportpolitiska målen nås.
  • Utveckla svensk järnvägskompetens och järnvägssektor, såväl tekniskt som operativt, med ambitionen att skapa en svensk företagsverksamhet i världsklass.
  • Skapa underlag för att kunna medverka i olika innovationssatsningar t ex SIP, Strategiska Innovationsprogram och liknande.

Du hittar mer information i dokumenten nedan.