Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg, fotograf: Kasper Dudzik

Ansök om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Utför ditt järnvägsföretag godstransporter på järnväg? Då ska du läsa detta.

Miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025

Regeringen har budgeterat 400 miljoner kronor per år under 2021–2025.
EU-kommissionen har nu notifierat stödet.
Mer information om stödet (annan webbplats, pdf)

Nyheter från och med 2021:

 • Transport av järnmalm får inte utgöra underlag för miljökompensationen.
 • Beviljad kompensation ska avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensationen inte hade beviljats.
 • Utbetalningen sker kvartalsvis.

 • Ansökan om miljökompensation ska ha kommit in till Trafikverket senast:
  - den 30 april (för utfört godstransportarbete 1 januari – 31 mars)
  - den 15 augusti (för utfört godstransportarbete 1 april – 30 juni)
  - den 31 oktober (för utfört godstransportarbete 1 juli – 30 september)
  - den 31 januari för utfört godstransportarbete 1 oktober – 31 december)

Observera! 
Ansökan avseende det andra kvartalet 2021 (utfört godstransportarbete 1 april – 30 juni) ska ha inkommit till Trafikverket senast den 15 augusti.
Ansökan kan skickas in till Trafikverket under hela sommaren på trafikverket@trafikverket.se . Handläggaren är tillgänglig för ev frågor fram till och med den 7 juli samt från och med den 11 augusti.
Trafikverkets PM om utformning av miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025 (pdf, 5,8 MB)

Beslutad miljökompensation från och med 2020

Uppgiftslämnare 2020-2
Green Cargo AB 85 926 307
LKAB Malmtrafik AB 47 350 163
Hector Rail AB 26 376 817
Real Rail Sweden AB 11 658 546
Cargo Net AS 7 331 663
TX Logistik AB 6 299 736
Railcare T AB 3 952 917
CFL Cargo Sverige AB 3 362 337
DB Cargo Scandinavia A/S 3 186 012
Tågåkeriet i Bergslagen AB 3 155 414
Tågfrakt Produktion AB 670 449
Inlandståget AB 351 666
Nordic Train AB 211 193
Baneservice Skandinavia AB 157 966
Hitachi-Powergrids - ABB Transformer 8 814
Totalt:  200 000 000

Beslutad miljökompensation för 2018-2019 hittar du längre ner på sidan under rubriken Uppföljning genomförd 2020.

Vem kan söka?

Kompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska personer som enligt järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.

För att komma i fråga för kompensation ska sökande ha bedrivit kommersiell trafik på det svenska järnvägsnätet, det vill säga haft intäkter för transporter som utförts för annans räkning.

Vad baseras beloppet på?

Regeringen har beslutat om en pott som ska fördelas i proportion till utfört godstransportarbete.

Utbetalning av miljökompensation sker fyra gånger per år. Utbetalat belopp baseras på den sökandes andel av redan utfört transportarbete på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket.

Med transportarbete avses mängden transporterat gods i kommersiell trafik mätt i nettoton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

Hur söker man?

Trafikverket tillhandahåller en ansökningsblankett där det framgår vilka uppgifter som sökande ska lämna. Ansökningsblanketten återfinns i länken nedan. Det handlar om kontaktuppgifter och utfört transportarbete i nettoton-kilometer inom Sverige under närmast föregående kalenderkvartal. Uppgifter som verifierar utfört transportarbete kan komma att begäras.

Hur går prövningen till?

Trafikverket prövar de uppgifter sökanden lämnar. Sökande ska ange underliggande trafikeringsavtal för det transportarbete som sökande redovisar. Branschen kommer själv överens om vem som ska söka kompensation för det transportarbete som utförts.

Eftersom miljökompensation baseras på ett pottsystem sker utbetalningen först när prövningen av samtliga redovisade uppgifter är genomförd.

Regeringen har beslutat om miljökompensation för att främja godstransporter på järnväg. Omfattningen av denna och de närmare formerna för utbetalning regleras i förordningen (2018:675) om miljökompensation till godstransporter på järnväg.

Inom EU tillämpas idag liknande kompensationssystem för att främja godstransporter på järnväg i bland annat Danmark, Italien och Storbritannien