Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En flicka tittar på en pojke som pekar på en tavla.

Ansök om bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. Åtgärder som stöd söks för, och motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:

  • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
  • hållbara godstransportlösningar.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter. Förutsättningar för stöd är att motprestationer som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande genomförs.

Beviljat stöd för cykelåtgärder

Trafikverket har i den första utlysningen inom den tillfälliga cykelförstärkningen beviljat stöd till 26 kommuner och regioner. Stödet uppgår till nästan 205 miljoner kronor.

Sammanställning av beviljade avtal för cykelåtgärder (pdf,  21 KB)

Informationstillfällen om ny cykelutlysning

En ny riktad utlysning till cykelåtgärder i stadsmiljöavtalen är öppen från den 25 mars till den 19 maj. Genomförandetiden för åtgärderna är i denna utlysning begränsad till 2021 och 2022 och för motprestationerna till 2021–2023. I den tillfälliga förstärkningen för cykelåtgärder föreligger villkor om lägre krav på motprestationer.

Vi kommer att hålla två informationstillfällen om cykelutlysningen:

  • onsdag 14 april klockan 10–11
  • onsdag 28 april klockan 13–14

Anmäl dig till någon av informationstillfällena om cykelutlysningen

Anmälan är öppen till den 13 respektive 27 april. Möteslänk finns med i svarsmejlet som du får när du har anmält dig.