Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister i stadsmiljö.

Ansök om bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

I Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. Åtgärder som stöd söks för, och motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029.

Aktuellt

Den sjunde ansökningsomgången för stadsmiljöavtal öppnade den 6 november 2019 och stängde den 24 januari 2020. Beslut skickas ut innan midsommar. Ansökningsomgång åtta beräknas preliminärt vara öppen oktober 2020 till januari 2021.

Nytt för den sjunde ansökningsomgången är att det går att ansöka om stöd även till investeringar för samlastning av godstransporter, samordnad citylogistik eller gods på cykel för lokal eller regional distribution. För mer information se länk längre ner på sidan, Förordning om ändring i förordning (2015:579).

Presentationen från informationsmötena om ansökningsomgång 7 som hölls i november-januari finns nedan.
Informationsmöte Stadsmiljöavtal omgång 7 (pdf-fil, 900 kB, öppnas i nytt fönster) 

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:

  • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
  • hållbara godstransportlösningar.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter. Förutsättningar för stöd är att motprestationer som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande genomförs.

Klicka på rubrikerna nedanför för att läsa mer om vilka projekt som kan få stöd och om hur ansökan går till.