Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Sveriges Byggindustrier (BI)

Trafikverket och Sveriges byggindustrier (BI) har enats om ett gemensamt utvecklingsprogram med syfte att öka produktiviteten i anläggningsbranschen.

Trafikverket och Sveriges byggindustrier (BI) har enats om ett gemensamt utvecklingsprogram med syfte att öka produktiviteten i anläggningsbranschen. Resultaten kommer att påverka både beställare och utförare inom uppdrag där Trafikverket är beställare.

Resultaten kommer i många fall att kräva förändrade beteenden och arbetssätt hos medarbetare i anläggningsbranschen. En viktig framgångsfaktor är att resultat och beslut kommuniceras till samtliga berörda medarbetare i anläggningsbranschen. En styrgrupp för samverkan mellan Trafikverket och Sveriges Byggindustrier (BI) är tillsatt.

Inom ramen för det gemensamma utvecklingsprogrammet sker kontinuerligt möten mellan BI och Trafikverket. Se aktuella frågor uppe till höger på denna sida.