Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Allmänna tekniska beskrivningar (ATB) – Tunnel

TRVK Tunnel ska användas vid projektering av tunnlar från och med den 1 februari 2012. TRVK Tunnel 11 ersätter ATB Tunnel 2004.

Alla Allmänna tekniska beskrivningar (ATB) är ersatta av senare utgivna beskrivningar med andra beteckningar som till exempel TK, TRVK eller TDOK.

TDOK 2016:0231 Krav Tunnelbyggande version 1.0 och TDOK 2016:0232 Råd Tunnelbyggande version 1.0 har ersatt TRVK Tunnel. Vänligen se till att ni använder korrekt version av TDOK 2016:0231 Krav Tunnelbyggande och TDOK 2016:0232 Råd Tunnelbyggande för när dessa dokument uppdateras utkommer en ny version.

TRVK Tunnel 11 ersätter ATB Tunnel 2004.

Publikationsnummer TRV publ 2011:087. Till TRVK Tunnel 11 finns även råd i TRVR Tunnel 11. Kontaktperson : Per Vedin.

TRVK Tunnel 11 (webbutiken)

ATB Tunnel 2004 - publikation 2004:124 (webbutiken) (Länken går till kategorin ATB tunnel)

Denna publikation ersätter Vägverkets publikation 1999:138, Tunnel 99. ATB Tunnel 99 finns nu att nå förvaltningsverktyget BaTMans bibliotek.

Om det förekommer skillnader mellan den nätpublicerade utgåvan och motsvarande tryckta gäller den senaste tryckta utgåvan.