Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En man som länar över varor till en kvinna. I bakgrunden står en vit budbil med dörren öppen.

Välkommen till webbinarier om Trafficdata

Trafficdata.se - accesspunkten för aktörer inom transport sektorn att tillgängliggöra sin befintliga rese-och trafikdata.

Den 1 december 2019 infördes EU-lagstiftning om alla aktörer inom transportsektorn inom EU ska göra sitt rese- och trafikdata tillgängligt i ett öppet dataformat. För att uppfylla kraven har en nationell webbsite skapats; www.trafficdata.se. Syftet med lagstiftningen är att underlätta för företag som vill utveckla nya informationstjänster för resenärer. Det finns idag ett tryck både från EU och civilsamhället att öppna upp data i många branscher för att främja medborgardriven innovation och transparens. I Sverige har Trafikverket uppdraget att tillhandahålla den gemensamma Nationella Accesspunkten, NAP.

Därför genomför vi webbinarier för att informera och underlätta för berörda att koppla lägga upp den information man förfogar över. Det första tillfället var i november 2020 och nu blir det uppföljare på dessa.

Nästa webbinarium genomförs den 30 mars och fokuserar på hur du som dataleverantör registrerar din organisation och hanterar er data i den Nationella Accesspunkten NAP.

Det sista webbinariet efter det genomförs den 27 april och handlar då om hur du registrerar din egen metadata i NAP.

Vår ambition är att webbinarierna ska ge värdefull information om hur vi tillsammans uppfyller lagkraven samt vilka fördelar och mervärden man har av att dela sitt data till andra genom NAP.