Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets förhållningssätt till coronaviruset

Trafikverket följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter samt tillämpar en försiktighetsprincip. Vi uppmanar vår personal att om möjligt arbeta hemifrån och genomför våra planerade arrangemang digitalt.

Senast uppdaterad: 15 juli 2021

Rekommendationer för att undvika trängsel och smittspridning vid resor:

  • Res bara om det kan ske på ett smittsäkert sätt.
  • Undvik resor i rusningstrafik.
  • Använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik om du inte kan boka platsbiljett.
  • Håll avstånd – även på vägarna.
  • Säkerställ att du kan ta dig hem på ett smittsäkert sätt.

Trafikverkets nationella kriskoordineringsgrupp är aktiverad för att skapa en gemensam inriktning för vilka åtgärder och prioriteringar vi ska göra. Det gör att vi kan följa händelseutvecklingen avseende coronaviruset kontinuerligt, och anpassa våra åtgärder löpande utifrån aktuell lägesbild.

Trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet (TF)

Transportläget – indikatorer på transportsystemets utveckling (Trafikanalys webbplats)