Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets förhållningssätt till coronaviruset

Trafikverkets utgångspunkt är att vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter samt tillämpa försiktighetsprincipen.

Senast uppdaterad: 1 april 2020, klockan 17:15

Skydda dig själv och andra. Stanna hemma om du är sjuk, och var noga med din handhygien. Motverka ryktesspridning och håll dig uppdaterad via berörda myndigheters kanaler.

Trafikverkets nationella kriskoordineringsgrupp har aktiverats för att skapa en gemensam inriktning för vilka åtgärder och prioriteringar vi ska göra. Det gör att vi kan följa händelseutvecklingen avseende coronaviruset kontinuerligt, och anpassa våra åtgärder löpande utifrån aktuell lägesbild.

Resor

När du reser – följ alltid Folkhälsomyndighetens råd om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning. Deras råd är att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra vid ögon, näsa och mun samt tänka på att hålla ett avstånd till andra resenärer.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Regeringen vädjar till Sveriges befolkning att tänka över om en planerad resa verkligen är nödvändig att genomföra. Inte minst inför påskhelgen. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige.

Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt undvika att resa eller ta emot besök skriver Folkhälsomyndigheten.

Om man reser bör man också ha sett till att kunna ta sig hem själv på ett säkert sätt utan att riskera att smitta andra, eller ha möjlighet till isolering, om man insjuknar vid besöksorten, poängterar Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens information till resenärer:
Frågor och svar Covid-19

Vi samverkar dagligen med järnvägsföretagen om hur trafiken på järnväg påverkas. Hittills har tågtrafiken glesats ut genom att vissa avgångar ställts in. Gällande flygtrafiken inom våra trafikavtal har vi i dialog med operatörerna också gjort anpassningar till rådande efterfrågan. För aktuell information ber vi resenärer att ta kontakt med det tågföretag eller flygbolag du ska resa med.

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020. Undantaget ska underlätta däckbyte för både däckbranschen och fordonsägare under rådande situation.

Transportstyrelsen beslutade den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19 pandemi. Detta görs för att underlätta för transportföretagen.

Läs mer om Transportstyrelsens beslut nedan.
Samlad information från Transportstyrelsen angående coronaviruset (Transportstyrelsens webbplats)

Finland, Danmark och Norge har begränsat inresorna till sina respektive vilket påverkar både väg- och järnvägstrafik samt färjetrafiken. Trafikverket uppmanar alla att iaktta försiktighet då köer och trängsel lätt kan uppstå vid gränspassager. Har du en planerad resa till något av länderna så kontrollera om du har rätt att resa in i landet och ta kontakt med eventuellt reseföretag. Respektera restriktionerna och överväg noga din resa.

Trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet följer vi via ett antal mätplatser som mäter trafikflöden kontinuerligt.
Trafikförändringar per vecka under coronaviruset

Trafikverket lånar ut skyddsutrustning

För att stötta arbetet i vården och minska smittspridningen av coronaviruset lånar Trafikverket ut 4 500 skyddsmasker och annan skyddsutrustning. Trafikverket har hanterat Socialstyrelsens förfrågan i en snabb process som också inkluderar logistik och transporter.

Förarprov

Från och med måndag 23 mars begränsar vi under en period antalet körkortsprov.

Läs mer om Förarprovs åtgärder här:
Förarprov och coronaviruset
På samma sida kan du läsa om Transportstyrelsens beslut om förlängd giltighetstid på godkänt prov för behörighet B.

Besök till Trafikverkets kontor

För att förhindra smittspridning är våra kontor stängda för externa besök som inte är verksamhetskritiska. Har du frågor om ett inbokat möte hör av dig till din kontakt på Trafikverket.

Branschinformation

Information till dig i branschen om Trafikverkets förhållningssätt till coronaviruset

Anläggningsforum – gemensam samordning och ett kraftfullt ledarskap

Inställda arrangemang

Den 27 mars beslutade regeringen om ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Detta för att motverka spridningen av coronaviruset. Beslutet är en ändring från tidigare förbud mot fler än 500 personer och gäller tills vidare från och med söndag 29 mars. Som en följd ställer Trafikverket in, flyttar fram eller ändrar form för ett antal arrangemang av typen invigningar, samråd och öppna hus.

Bedömningen grundar sig på antalet förväntade deltagare och med våra besökares samt vår och våra leverantörers personals hälsa i åtanke. Vi återkommer med information om nya datum så snart som möjligt. Mer information finns på respektive projekts hemsida gällande de samråd som påverkas.