Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets förhållningssätt till coronaviruset

Trafikverkets utgångspunkt är att vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter samt tillämpar försiktighetsprincipen.

Senast uppdaterad: 21 juli 2020, klockan 15:20

Håll i, håll ut och håll avstånd! Stanna hemma om du är sjuk, och var noga med din handhygien. Skydda dig själv och andra genom att hålla avstånd på platser där människor samlas och undvika allmänna färdmedel där det inte går att boka plats. Avboka ditt körkortsprov om du är sjuk eller har symtom. Motverka ryktesspridning, och håll dig uppdaterad via berörda myndigheters kanaler.

Trafikverkets nationella kriskoordineringsgrupp aktiverades i mars för att skapa en gemensam inriktning för vilka åtgärder och prioriteringar vi ska göra. Det gör att vi kan följa händelseutvecklingen avseende coronaviruset kontinuerligt, och anpassa våra åtgärder löpande utifrån aktuell lägesbild.

Trafikförändringar på det statliga vägnätet

Transportläget – indikatorer på transportsystemets utveckling (Trafikanalys webbplats)