Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets förhållningssätt till coronaviruset

Trafikverkets utgångspunkt är att vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter samt tillämpar försiktighetsprincipen.

Senast uppdaterad: 9 oktober 10:00

Sammanfattande råd till resenärer och trafikanter för att transportsystemet inte ska drabbas av proppar eller bidra till smittspridning:

  • Res bara om du måste – och undvik resor i rusningstrafik
  • Cykla eller gå om du har möjlighet
  • Ersätt inte kollektivtrafikresor med bil i onödan då det kommer att orsaka trafikstörningar på väg

Trafikverkets nationella kriskoordineringsgrupp aktiverades i mars för att skapa en gemensam inriktning för vilka åtgärder och prioriteringar vi ska göra. Det gör att vi kan följa händelseutvecklingen avseende coronaviruset kontinuerligt, och anpassa våra åtgärder löpande utifrån aktuell lägesbild.

Trafikförändringar på det statliga vägnätet

Transportläget – indikatorer på transportsystemets utveckling (Trafikanalys webbplats)