Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets förhållningssätt till coronaviruset

Trafikverkets utgångspunkt är att vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter samt tillämpar försiktighetsprincipen.

Senast uppdaterad: 19 maj 2020, klockan 14:43

Skydda dig själv och andra. Stanna hemma om du är sjuk, och var noga med din handhygien. Håll avstånd till varandra i kollektivtrafiken, avstå från onödiga resor och undvik att resa i rusningstid. Vi ber dig också avboka ditt körkortsprov om du är sjuk eller har symptom. Motverka ryktesspridning och håll dig uppdaterad via berörda myndigheters kanaler.

Trafikverkets nationella kriskoordineringsgrupp har aktiverats för att skapa en gemensam inriktning för vilka åtgärder och prioriteringar vi ska göra. Det gör att vi kan följa händelseutvecklingen avseende coronaviruset kontinuerligt, och anpassa våra åtgärder löpande utifrån aktuell lägesbild.