Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsdata

Det järnvägsdata Trafikverket tillhandahåller erhålls via den Nationella Järnvägsdatabasen, NJDB. Denna är framtagen i samarbete med Transportstyrelsen med målet att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet.

Databasen omfattar data om alla spåranläggningar som förvaltas av infrastrukturförvaltare och spårinnehavare som har tillstånd av Transportstyrelsen. Dessa är Trafikverket, kommuner, Inlandsbanan, Arlandabanan, Öresundsbrokonsortiet, hamnar, industrier och andra privata aktörer.

NJDB ska ge en sammanhållen bild över hela det svenska järnvägsnätet, tydliggöra infrastrukturförvaltare och förenkla planering, uppföljning och analyser för järnvägsföretagen. Anläggningar och egenskaper är knutna till nätet och får därigenom sin position. NJDB innehåller information om:

 • Infrastrukturförvaltare
 • Infrastrukturägare
 • Spårbeteckning
 • Spårvidd
 • Elektrifiering
 • Trafikstyrningssystem
 • Lastprofil
 • Spårets hastighet, STH
 • Spårväxlar
 • Tunnlar
 • Kilometertavla
 • Plankorsningar
 • STAX
 • STVM
 • Plattformar
 • Huvud- och sidospår
 • Spårstatus
 • Broar
 • Status på trafikplats
   

I tjänsten NJDB på webb kan du överblicka Sveriges järnvägar, med ett begränsat antal egenskaper. Du kan även titta på data som endast finns för det statliga järnvägsnätet.

NJDB på webb

Det finns ett antal färdiga produktpaket som kan hämtas via Lastkajen. Läs mer om dataprodukterna i respektive dataproduktspecifikation, se nedan.

Lastkajen – Sveriges väg- och järnvägsdata

  Det finns även ett antal produkter som är framtagna för specifika ändamål. Dessa levereras på beställning. Information hur du beställer hittar du i geodataportalen eller i dataproduktspecifikationen, se nedan.

  Geodataportalen