Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En uppslagen bok.

Certifieringsprov, bokning och utbildningar

Här hittar du all information du behöver för att registrera, boka och genomföra certifieringsprov.

Trafikverket förlänger giltighetstiden för SIK-certifieringar i Vinterväghållning till den 31 maj 2021. Däremot återgår certifieringskraven inom Arbete på väg (APV) till normalläge efter 31 mars 2021. Förlängningen av SIK-certifieringar inom Arbete på Väg upphör sålunda i enlighet med tidigare beslut.

Läs nyhet från 25 februari om giltighet för certifieringsprov vinterväghållning och APV

Oavsett när din SIK-certifiering i Vinterväghållning gick ut så gäller den hela vintersäsongen 2020-21. Den förlängda giltighetstiden syns inte om du tittar på de certifieringar som finns lagrade på ditt ID06-kort men oavsett när dina SIK-certifieringar inom Vinterväghållning gick ut så är de nu alltså giltiga till 31 maj 2021. 

Bakgrund till beslutet

Då vintersäsongen fortfarande pågår så bedömer Trafikverket att det är lämpligt att förnyelser av certifieringskrav för Vinterväghållning väntar till början på nästa säsong, snarare än att tvinga till utbildning och prov under pågående Vintersäsong. Avseende Arbete på väg (APV) så råder det motsatta förhållandet då de flesta leverantörer har sina ”utbildningsfönster” under vårvintern. Därav beslutet om att fr.o.m. april återgå till ordinarie ordning gällande krav på certifiering inom APV och för att säkerställa att kompetenskraven är uppfyllda innan sommarens högsäsong.

Du som däremot inte har gjort något certifieringsprov tidigare måste fortsatt visa att du har rätt kunskaper innan du får utföra de arbetsuppgifter som vi ställer kompetenskrav på. Och detta görs precis som vanligt i Förarprovs Corona-säkrade lokaler och i enlighet med de instruktioner som framgår på denna sidan.

Trafikverket har även beslutat att inte utfärda några fler dispenser, från kompetens och utbildningskrav, med anledning av Corona. Dock bevakar vi rådande läge och om situationen förvärras så kan andra beslut tas.
Trafikverket beviljar inga ytterligare dispenser för kompetenskrav

Frågorna i certifieringsproven har ”neutraliserats” så att de endast kräver kunskaper som är detsamma i version 3 och 4 av TDOK 2012:86. Frågeområden som väsentligen skiljer sig mellan versionerna och sålunda riskerar komplicera förståelsen för APV-området har tagits bort från proven och ”satts i karantän”. Dessa ligger i karantän till dess att Trafikverket beslutar sig för att basera certifieringsfrågorna endast på den senaste versionen av regelverket. Minst 3 månader innan detta sker så  kommer det att meddelas på denna webbsidan och kommuniceras till branschen.

Karantänsatta kunskapsmål för certifieringsfrågor inom APV (pdf, 272 kB)

Även  kompetensplanerna har utökats med kunskapsorienterade versioner av respektive ordinarie kompetensplan. Du hittar dessa under respektive kompetenskrav här på Trafikverkswebben (Steg 2.1, Steg 2.2 samt Steg 3.0). Syftet är att på ett tydligare sätt beskriva vilka kunskaper vi förväntar oss av de som omfattas av kompetenskrav som ska verifieras genom certifieringsprov. Men också för att underlätta för utbildare att stötta personers kompetensutveckling och lärande inom området Arbete på väg. Detta så vi säkerställer att vi har rätt APV kunskaper för att skapa säkra vägarbetsplatser, både för de som arbetar där och de som passerar förbi.

Registrera, boka och genomföra certifieringsprov

OBS: Du måste ha samma registrerade ID06-kort när du bokar provet som när du skriver provet. Om du byter ID06-kort under tiden mellan bokning  och prov så måste allt bokas om i samband med att du får det nya kortet. Då måste du alltså gå in och avregistrera ditt gamla ID06-kort, registrera det nya samt boka av och på nytt boka (samma) provtid hos Förarprov. Gör du ej detta så kommer ”hinder för prov” att föreligga och du kommer nekas att skriva provet, vilket vore olyckligt.

Förenklad lathund:

Nedan hittar du en mer utförlig lathund som vi rekommenderar att du använder om du inte gjort detta innan. Obs! Läs alla punkter nedan innan du påbörjar bokningen. Klicka på plustecknen (+) för att läsa varje punkt.

Lathund och instruktion om certifieringsprov