Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En uppslagen bok.

Certifieringsprov, bokning och utbildningar

Här hittar du all information du behöver för att registrera, boka och genomföra certifieringsprov.

Trafikverket förlänger giltighetstiden till den 31 mars 2021 för SIK-certifieringar på grund av rådande situation med covid-19. Du kan inte längre ansöka om dispenser från kompetenskrav inom APV och Vinter. Men för att möta den pågående puckeln av ökad smittspridning i landet och minska belastningen på Förarprovs lokaler så har Trafikverket beslutat om att förlänga giltighetstiden på äldre SIK-certifieringar. Nyheten kan du läsa om via den här länken

Oavsett när din SIK-certifiering gick ut så resonerar Trafikverket så att du en gång visat att du har rätt kunskaper och därmed kan förnyandet av din certifiering vänta till dess att den värsta ”smittspridnings-puckeln” avtagit något. Den förlängda giltighetstiden syns inte om du tittar på de certifieringar som finns lagrade på ditt ID06-kort men oavsett när dina SIK-certifieringar gick ut så är de nu alltså giltiga till 31 mars 2021. 

Du som däremot inte har gjort något certifieringsprov tidigare måste fortsatt visa att du har rätt kunskaper innan du får utföra de arbetsuppgifter som vi ställer kompetenskrav på. Och detta görs precis som vanligt i Förarprovs Corona-säkrade lokaler.

Trafikverket har även beslutat att inte utfärda några fler dispenser, från kompetens och utbildningskrav, med anledning av Corona. Dock bevakar vi rådande läge och om situationen förvärras så kan andra beslut tas.
Trafikverket beviljar inga ytterligare dispenser för kompetenskrav

Angående TDOK 2012:86, version 4 – Trafikverkets tekniska krav på Arbete på väg: I dagsläget så bygger samtliga certifieringsprov på version 3 av detta regelverk (för de aktuella certifieringsfrågor som avses). Arbete pågår med att ta fram en bra lösning på hur certifieringsfrågorna ska uppdateras relaterat till de regelförändringar som sker. Under tiden gäller principen att ingen förändring sker mot annat än att vi i god tid informerar om det här. Som ett första steg så kommer uppdaterade kompetensplaner tas fram. Dessa syftar till att förtydliga vilka kunskaper man förväntas ha för att få godkänt på respektive certifieringsprov.

Registrera, boka och genomföra certifieringsprov

OBS: Du måste ha samma registrerade ID06-kort när du bokar provet som när du skriver provet. Om du byter ID06-kort under tiden mellan bokning  och prov så måste allt bokas om i samband med att du får det nya kortet. Då måste du alltså gå in och avregistrera ditt gamla ID06-kort, registrera det nya samt boka av och på nytt boka (samma) provtid hos Förarprov. Gör du ej detta så kommer ”hinder för prov” att föreligga och du kommer nekas att skriva provet, vilket vore olyckligt.

Förenklad lathund:

Nedan hittar du en mer utförlig lathund som vi rekommenderar att du använder om du inte gjort detta innan. Obs! Läs alla punkter nedan innan du påbörjar bokningen. Klicka på plustecknen (+) för att läsa varje punkt.

Lathund och instruktion om certifieringsprov