Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Malmö – ramavtal 8

Avtalet för storstadsregionen Malmö innehåller en utbyggnad av 8 kollektivtrafikobjekt och 14 cykelobjekt till en investeringskostnad om 3,98 miljarder kronor samt att 28 550 bostäder byggs ut fram till år 2035.

Innehåll i korthet

Utbyggnad av fyra eldrivna Malmöexpresslinjer:

  • MalmöExpressen med eldrift Linje 2 Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen
  • MalmöExpressen med eldrift Linje 4 Bunkeflostrand/Limhamn-Segevång
  • MalmöExpressen med eldrift Linje 5 Stenkällan-Rosengård-Västra Hamnen
  • MalmöExpressen med eldrift Linje 8 Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen

Objekten beräknas kosta 1,84 miljarder och öppna för trafik i sin helhet år 2031.

Utbyggnad av fyra eldrivna stadsbusslinjer:

  • Stadsbuss med eldrift Linje 3 Ringlinjen
  • Stadsbuss med eldrift Linje 6 Klagshamn-Fortuna Hemgården
  • Stadsbuss med eldrift Linje 9 Ön/Limhamn-Värnhem
  • Stadsbuss med eldrift Linje 10 Malmö C-Lorensborg-Hyllie IKEA Hubbhult

Objekten beräknas kosta 1,37 miljarder och öppna för trafik i sin helhet år 2031.

Utbyggnad av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 för att möjliggöra införande av persontågstrafik med bl.a. Pågatåg som kan föras in i Malmö via Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan med tågstopp på ett antal stationer i östra Malmö. Objekten beräknas kosta 0,2 miljarder och öppna för trafik år 2024.

Utbyggnad av cykelobjekt till en sammanlagd investeringskostnad om 0,573 miljarder. Dessa objekt har en koppling till kollektivtrafikobjekten och ska underlätta ett hållbart resande och öka kollektivtrafiksatsningarnas attraktivitet.

Malmö kommun ansvarar för att uppföra 28 550 bostäder fram till år 2035. Åtagandet kan genomföras genom egen försorg eller genom annan markägare/entreprenör.

Avtalet undertecknades i oktober 2017 mellan Staten, Region Skåne och Malmö kommun. Beloppet är i januari 2016 års prisnivå.

Uppföljning

Regeringen har den 27 juni 2019 utsett 2019 Catharina Håkansson Boman till ordförande för samtliga styrelser. Catharina Håkansson Boman efterträder Hans Rode som var utsedd till ordförande från 2014 fram till juni 2019. Trafikverket har fått i uppdrag att bistå med sekretariat. Övriga ledamöter utses av respektive avtalspart.