Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grå färgplatta med ritad figur och texten: Beällare

Vad kan jag göra som beställare?

Som beställare kan du bidra till en enhetlig kravbild och tydlighet till entreprenörer och materialleverantörer när det gäller farliga ämnen i material och varor.

  • Ställ krav på materialleverantören att information om innehåll av farliga ämnen i använda material och varor ska redovisas. Minimikravet på information är informationskravet enligt Reach artikel 33.

  • Följ aktivt upp kraven för att säkerställa kvalitet på information om innehåll av farliga ämnen.

  • Ställ kriteriebaserade krav som är oberoende av de olika bedömningssystemen.

  • Ställ krav på standardiserade format och artikelidentitet för att säkra spårbarhet.

  • Samverka med andra beställare och verka för en gemensam och enhetlig kravbild.

Krav i offentlig upphandling som hanterar informationsbehovet

Upphandlingsmyndigheten har skrivningar som hjälper dig som gör upphandlingar att uttrycka och hantera dina krav så att de följer lagen om offentlig upphandling, se länkar.

Att öka andelen material och varor som tillhandahålls till projekten via ramavtal istället för att varorna köps in lokalt i varje enskilt projekt är ytterligare ett sätt för entreprenören att effektivisera och kvalitetssäkra tillgängliggörandet av information om innehållet av farliga ämnen. Även uppföljningen av materialleverantörerna för att säkra kvalitén underlättas vid användandet av centrala ramavtal.

Länkar

Krav på innehåll
Krav på avvikelsehantering
Krav på innehållsdeklaration
Krav på informationshantering
Krav på plan för information vid överlämning
Krav på överlämningen