Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

B-WIM-mätningar

Vägverket har sedan 2002 mätt axellaster och bruttovikter på ett antal platser i landet. En första analys presenterades i rapporten ”B–WIM-mätningar 2002 och 2003”.

Axellaster från tunga fordon svarar för en mycket stor del av nedbrytningen av det belagda vägnätet. Det är därför viktigt att ha information om den tunga trafikens omfattning och vilka vikter som belastar vägnätet.

BWIM-mätningar 2004–2005 – projektrapport (webbutiken)
Resultat bilaga 2004 (pdf-fil, 9 MB, öppnas i nytt fönster)
Resultat bilaga 2005 (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Illustrationer till fordonsklassificeringen – bilder och skisser (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Publikationer

  • BWIM-mätningar 2007 – sammanfattning
  • BWIM-mätningar 2006 – sammanfattning
  • Rapport från WIM-mätningar 2002-2003

Publikationerna finns i webbutiken.
Till webbutiken

Aktuellt

Nästan hälften av de tunga fordonen är överlastade

Mätningar på 31 platser i landet under 2019 visar att 45 procent av de tunga fordonen är överlastade. Detta är ett problem eftersom överlaster leder till ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet.

Den ökade nedbrytningen av vägkroppen och vägytan bidrar till ökade kostnader för reinvestering, drift- och underhåll. I förlängningen leder det till försämrad möjlighet att utföra åtgärder på det lågtrafikerade vägnätet

Bristande regelefterlevnad när det gäller vikter ger upphov till snedvriden konkurrens inom branschen. Dessutom ökar risken för olyckor i och med att fordonens egenskaper försämras. Det kan i sin tur leda till stora restidsförluster på grund av stillastående trafik, speciellt vintertid, eftersom lastbilar med släp har en tendens att ställa sig på tvären över körbanan.

Om mätningarna och trenden

tabell.
Andel, i procent, överlastade tunga fordon mätåren 2014-2019.  

Mätningarna har gjorts vid 31 platser runt om i landet. Fordonen behöver inte stanna utan vikten mäts när de passerar. Trenden ser ut så här:

  • Överlastandelen har ökat betydligt de senaste fem åren.
  • 2014 uppmättes en överlastandel på cirka 25 procent.
  • Året därpå, 2015, ökade andelen till cirka 35 procent.
  • Under perioden 2016-2019 har andelen överlaster stigit ytterligare och ligger nu på ca 45 procent.

 

Länk till rapporten: Vägtrafiklaster – Tunga fordons vikt i rörelse: Korttidsmätningar (7 dygn), År 2014 - 2019. Preliminära resultat (Trafikverkets publikationsdatabas)