Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

PMS-objekt

PMS Objekt är ett windowsbaserat verktyg för analys och design av vägöverbyggnader.

Ny version av PMS Objekt – PMS Objekt version 5.0

PMS Objekt är ett verktyg för att beräkna och dimensionera en vägkropp med utgångspunkt i de regler som anges i TRVK Väg.

Programmet kan i dagsläget hantera de konstruktioner som finns beskrivna i TRVK Väg med reservation för att bärighetsberäkning av en Betongöverbyggnad är under utveckling.

PMS Objekt är framtaget för att fungera som beslutshjälpmedel. Beräkningarna genomförs med de krav som finns i TRVK Väg som grund.

Användaren tar själv ansvar för att krav i beställning, förfrågningsunderlag eller tekniska beskrivningar efterföljs.

Kom ihåg att säkerhetskopiera din gamla databas. Avinstallera därefter PMS Objekt version 4.2, eller tidigare version. Installera därefter programmet.

Vi kan i dagsläget inte garantera en korrekt konvertering av version 4.2:s databas till den nya databaasstrukturen som används i version 5.0

Nyheter i version 5:

  • Kravet på maximalt tillåten tjällyftning är justerat med avseende på hastighetsgränserna.
  • Databasen med temperaturdata för tjälberäkningarna uppdaterad, i dagsläget finns vintrarna till och med 2012 med i programmet. Trafikverket kommer att uppdatera denna databas med senaste vintern under september månad.
  • Samtliga vintrar för vald VViS station används nu i beräkning av maximalt tjällyft. Resultatet jämförs med maximalt tjällyft som getts av Referenshastigheten vid skapandet av avsnitt.
  • De nya beräkningsregler för beräkning av utskiftningsdjupet d går inte att göra automatiskt i version 5. Användaren måste därför göra detta manuellt. Se TRVK Väg för hur dessa beräkningar skall genomföras.
  • Nya regler för beräkning av överbyggnad på lösa sedimentära jordarter är införda i version 5, observera att valet av terrassmaterial är mycket viktigt vid dessa beräkningar.

PMS Objekt (zip-fil, 412 MB, öppnas i nytt fönster)