Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Leverantörsuppföljning – UppLev

Leverantörsuppföljning är en del av Trafikverkets arbete med att förbättra kontrakten och samarbeten med entreprenörer.

Trafikverket har som mål att förbättra sin verksamhet i samarbete med konsulter och entreprenörer. En del i det arbetet är att på ett transparent sätt följa upp alla projekteringskontrakt värda minst en miljon kronor, samt ny- och ombyggnadsentreprenader värda minst tio miljoner kronor. Alla Baskontrakt avseende underhåll på väg och järnväg följer vi också upp. Vi gör uppföljningarna i ett elektroniskt system som kallas UppLev.

Ett enhetligt och proaktivt arbetssätt ger bättre resultat

UppLev bygger på att Trafikverket bedömer leverantörerna enhetligt utifrån nio områden som ser till helheten av leveransen. Följande områden bedöms: Tid, kvalitet, ekonomi, samarbete och kommunikation, dokumentation, teknik och utveckling, säkerhet, trafik och miljö.

Systemet ger Trafikverket som beställare möjlighet att premiera ett gott arbete. Premiering kan exempelvis innebära en bonus. Säkra leveranser samt goda och professionella relationer till leverantörerna ger Trafikverket möjlighet att förvalta skattemedlen på ett effektivt sätt.

UppLev bidrar till Trafikverkets kontinuerliga förbättringsarbete. Att all information samlas i ett system gör att både Trafikverkets interna arbete och dialogen med leverantörerna går smidigare. Vi får bättre underlag och strategier vid kommande upphandlingar och minskar risken för återkommande fel. Systemet underlättar också arbetet att utforma och genomföra förbättringsförslag både hos Trafikverket och leverantörerna.

Regelbundna uppföljningar

Leverantörsuppföljning ska utföras kontinuerligt under kontraktsperioden. Två gånger per år för kontrakt som tecknas av Trafikverkets verksamhetsområden Investering och Stora projekt och en gång per år för kontrakt som tecknas av Underhåll.

Följande kontrakt som uppfyller dessa kriterier ska bedömas enligt UppLev:

 • Projektering > 1 miljoner kronor
  • Gäller för projektering, utredning, förstudie och arbetsplaner.
  • Gäller inte projekt- och byggledning samt tekniska specialisttjänster.
 • Ny- och ombyggnadsentreprenad > 10 miljoner kronor
  • Ska genomföras för både utförande- och totalentreprenad.
  • Baskontrakt Underhåll väg och järnväg; alla Baskontrakt ska följas upp.
 • Materialkontrakt

Kontraktsuppföljning vid andra tillfällen

När kontrakt avslutas

 • Möte bokas in efter att anmärkningar från granskning eller slutbesiktning hunnit åtgärdas och ekonomin har slutreglerats.
 • För ny- och ombyggnad samt projektering läggs leverantörsuppföljning in i agendan för slutmötet. För Baskontrakten väg och järnväg bokas ett möte in efter avslutat kontrakt.

Vid särskilda behov av uppföljning

 • Erfarenhetsåterföring av specifik leverans i projektet.

Processen med UppLev

Det finns fyra steg i processen under leverantörsuppföljningen: