Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avtal för leverantörer

I entreprenadupphandlingar hänvisas det till avtal som Trafikverket har tecknat. Det gäller materialförsörjning tekniskt godkänt material via Trafikverket och omhändertagande av spårodugliga träsliprar.

Krav på riskhantering och säkerhetsplan vid upphandling av järnvägsentreprenad

Från och med den 15 september ska bevis på dokumenterad riskhanteringsprocess och säkerhetsplan skickas in för uppdraget innan tilldelning görs. Dessa bevis kommer att kontrolleras  och bedömas av en arbetsgrupp på Trafikverket som består av inköpare, projektledning samt risk- och säkerhetsspecialister.

Kravställningen finns sedan tidigare i de Administrativa Föreskrifterna (AF), AFB.314 Kompletteringar till anbud och certifieras mot den gällande EU-förordningen 2018/762, Krav för säkerhetsstyrningssystem knutna till järnvägsföretag. 

Förändringen sker i samband med att Trafikverket ansöker om förnyat säkerhetstillstånd hos Transportstyrelsen och bidrar till att vi redan i upphandlingsfasen har fokus på ett gemensamt fungerade säkerhetsstyrningssystem för Trafikverket och leverantör.

Ramavtal för destruktion av spårodugliga träsliprar

I Trafikverkets förfrågningsunderlag (AFC/AFD.159 Tillvarataget material) hänvisas det till avtal för destruktion av spårodugliga träsliprar. De ingångna avtalen finns på sidan Ramavtal för destruktion av spårodugliga träsliprar.