Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Villkor

I varje dispens anges vilka villkor som gäller för just den transporten. Här beskriver vi de villkor som gäller generellt.

Lång transport

24 m - 30 m utmärkning
 
Längre än 30 m men högst 35 m utmärkning, varningsbil och styrbara axlar
 
Längre än 35 m utmärkning, varningsbil, eskort och styrbara axlar

Bred transport

261 cm - 310 cm utmärkning
 
311 cm - 450 cm utmärkning och varningsbil
 
Bredare än 450 cm utmärkning, varningsbil och eskort

Exempel på utmärkning
Varningsskylt för varningsbil


Varningsskylt


Varningsskyltar för transportfordon

 

Bred last   Lång last

 

Bred last 

 

Lång last

 

Breddmarkeringar framåtriktade

 

Breddmarkeringar

 

Rektangulära reflexanordningar

 

Rektangulära reflexanordningar baktill på bil eller last
Baktill på bil eller last 

Rektangulära reflexer baktill på släpvagn eller last
Baktill på släpvagn eller last 

 

Transportfordon

Varningsskyltar och breddmarkeringsskyltar

På transportfordonet ska det finnas varningsskyltar. Skyltarna ska vara väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant och med skyltens underkant högst 2 meter över körbanan.

Bred last, framifrån 

På varje sida av fordonet ska det finnas en breddmarkeringsskylt. Denna ska vara placerad så nära fordonets yttre begränsningslinje som möjligt, lasten inräknad, och så att den är väl synlig framifrån.

Bred last, bakifrån

Baktill på fordonet ska det finnas rektangulära reflexanordningar. Dessa ska i sidled vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinje som möjligt, lasten inräknad, och så att de är väl synliga bakifrån. Last på tillkopplade fordon ska vara markerad som släpfordon. Last på dragfordon ska vara markerad som bil.

Breddmarkeringsskyltarna och varningsskyltarna ska vara belysta vid färd i mörker, gryning eller skymning och i övrigt när väderleken eller andra omständigheter kräver det.

Lyktor

Den yttersta delen av fordonet, lasten inräknad, ska märkas ut framtill med två lyktor som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer. Baktill ska den märkas ut med två lyktor som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.

Lyktorna ska sitta på fordonets yttre begränsningslinje, lasten inräknad. Lyktorna bör placeras med en lykta ovanför och en lykta under breddmarkeringsskylten eller den rektangulära skylten (reflexanordningen).

Transportfordonet ska vara utrustat med minst en varningslykta som kan avge blinkande orangegult ljus. Vid färd i dagsljus ska lyktan bara vara påslagen när transporten inkräktar på körfält för annan trafik. Vid färd i mörker ska lyktan alltid vara påslagen om transporten är bredare än 310 centimeter.

Varningsbil

Varningsbilen ska vara en personbil eller lastbil med en totalvikt av högst 4,5 ton. Den ska vara utrustad med varningsskyltar som är väl synliga framifrån och bakifrån. Skyltarna ska vara placerade högre än vindrutans övre kant.

Varningsbilen ska vara utrustad med minst en varningslykta som kan avge blinkande orangegult ljus. Lyktan ska vara påslagen vid färd i mörker. Vid färd i dagsljus ska lyktan bara vara påslagen när transporten inkräktar på körfält för annan trafik.

Det ska finnas annan radioförbindelse än telefon mellan varningsbilen och transportfordonet. Samtal ska kunna föras mellan föraren av varningsbilen och föraren av transportfordonet på ett språk som båda parter förstår.               

Föraren ska ha körkort med behörigheterna B och C. En varningsbil får eskortera högst tre  fordon eller fordonståg. Inget fordon får kopplas till varningsbilen. 

Varningsbil


Eskort

För transporter med en bredd över 450 cm, längd över 35 m samt vid höga bruttovikter föreskrivs normalt att den ska eskorteras av vägtransportledare eller polis. En förteckning över förordnade vägtransportledare finns på Rikspolisstyrelsens webbplats, se länk i högerkolumnen.

Tung transport

För tunga transporter är det ofta ett villkor att de ska passera över broar i brons mitt med reducerad jämn hastighet utan att det finns något annat fordon på bron. Om en bro måste stängas av ska det alltid göras av vägtransportledare eller polisen.

Hög transport

Det är alltid transportörens ansvar att förvissa sig om att fordonet kan komma fram när transporten är högre än 450 cm.

Viktigt att observera

  • Det kan beslutas om eskort även vid andra tillfällen än dem som anges ovan.
  • Vid transporter som samtidigt är bredare än 310 cm och längre än 30 m krävs två varningsbilar.
  • Ett beslut om transportdispens gäller bara under förutsättning att villkoren i beslutet följs.

Information om vikt- och dimensionsbestämmelser finns i informationsbroschyren Lasta lagligt, som du kan beställa eller ladda hem via länken till höger.