Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillträdesbehörigheter på järnväg

Här hittar du Trafikverkets utbildningar för tillträdesbehörighet på järnväg.

Råd och skydd

För att få arbeta i spårområdet under överinseende av skydds- och säkerhetsledare ska du ha tagit del av informationen i foldern Råd och skyddsanvisningar.

Råd och skyddsanvisningar (webbutiken)

Att enskilt vistas i spår

Denna behörighet ger innehavaren rätt att vistas i, eller i närhet av, spår på egen hand och ansvara för sin egen säkerhet. Behörigheten avser förflyttning till fots till exempel till eller från fordon eller för att passera ett spår. Innehavaren har inte tillåtelse att bedriva arbete i spåret.

Innehavaren ska:

 • ha god syn och hörsel
 • genomgå en ny grundutbildning vart tredje år.

Trafikverkets utbildning: BASÄVISTA eller motsvarande

Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde

Denna behörighet gäller för den som ansvarar och planerar för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvarar för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Denna funktion får även tjänstgöra som tågvarnare.

Trafikverket ställer krav på:

 • god syn och hörsel
 • godkänd hälsoundersökning (krävs enligt BV-FS 2000:4 för den som tjänstgör som tågvarnare)
 • regelbundet utövande
 • repetitionsutbildning med kunskapskontroll varje år.

Trafikverkets utbildning; BASÄSKYDD eller motsvarande

Skydds- och säkerhetsplanerare

Denna behörighet gäller för den som planerar och riskbedömer arbetet för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvarar för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Trafikverket ställer krav på:

 • förkunskap BASÄSKYDD
 • regelbundet utövande
 • repetitionsutbildning med kunskapskontroll varje år
 • god anläggningskännedom inom spårområdet
 • grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Trafikverkets utbildning; SOS-PL eller motsvarande

Operatör för tunga spårgående arbetsredskap och tunga arbetsredskap

Denna behörighet gäller för den som framför tungt spårgående arbetsredskap(TSA) eller tungt arbetsredskap(TA) på Trafikverkets järnvägsanläggning.

Trafikverket ställer krav på:

 • giltigt maskinförarbevis
 • god syn och hörsel
 • regelbundet utövande
 • repetitionsutbildning med kunskapskontroll vart tredje år.

Trafikverkets utbildning; OPT-TSA eller motsvarande