Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhetsbehörigheter

Här hittar du Trafikverkets utbildningar för trafiksäkerhetsbehörighet på järnväg.

Trafikverket ställer högre krav på personal som tjänstgör i de här efterföljande funktionerna eftersom det förekommer arbetsuppgifter som är direkt trafiksäkerhetspåverkande.

Särskild utbildning krävs för personal i respektive funktion som ska tjänstgöra i områden med trafikeringssystem ERTMS nivå 1, 2 eller 3, R eller F.

Tillsyningsman A-, L- och E-skydd, vägvakt och tillsyningsman S-skydd

Denna behörighet gäller för den som planerar och begär A-, L-, och E-skydd och som ansvarar för och upprätthåller skyddet för detsamma. Stämmer av förplanerade trafikverksamheter, slutför planeringen och direktplanerar trafikverksamheter.

Behörigheten som vägvakt vid plankorsning innebär att genomföra säkerhetsåtgärder i vägskyddsanläggning när anläggning är ur drift och vid dessa tillfällen leda vägtrafik över spår.

Den som har signalteknisk grundutbildning är även behörig att vara tillsyningsman S-skydd.

Trafikverket ställer krav på:

 • förkunskaper BASÄSKYDD eller motsvarande utbildning, samt tjänstgjort som skydds- och säkerhetsledare vid minst 5 tillfällen
 • godkänd hälsoundersökning enligt BV-FS 2000:4
 • regelbundet utövande, om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras
 • repetitionsutbildning med kunskapskontroll, varje år
 • signalteknisk grundutbildning för den som ska vara tillsyningsman vid S-skydd.

Trafikverkets utbildning: BASÄTSM eller motsvarande

Tillsyningsman spärrfärd

Denna behörighet gäller den som planerar och begär spärrfärder och ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärderna.

Trafikverket ställer krav på:

 • förkunskaper BASÄTSM, BABVF922 eller motsvarande utbildning samt tjänstgjort som tsm-skydd vid minst 5 tillfällen
 • godkänd hälsoundersökning enligt BV-FS 2000:4
 • regelbundet utövande, om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras
 • repetitionsutbildning med kunskapskontroll varje år, för personal med teknisk vagnstjänst ökar repetitionsutbildningens omfattning.

Trafikverkets utbildning: BASÄFÄRD, BASÄFÄRD TSM. eller motsvarande

Förare spärrfärd

Denna behörighet gäller den som svarar för spärrfärdssättets framförande när drivfordonet går främst i färdriktningen.

Trafikverket ställer krav på:

 • urvalstest avseende på bland annat vigilans och koncentrationsförmåga
 • förkunskaper: BASÄTSM, BABVF 922 eller motsvarande utbildninggodkänd hälsoundersökning enligt BV-FS 2000:4
 • regelbundet utövande, om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras
 • repetitionsutbildning med kunskapskontroll varje år, för personal med teknisk vagnstjänst ökar repetitionsutbildningens omfattning.

Trafikverkets utbildning: BASÄFÄRD, aktuell fordonsutbildning eller motsvarande

Tillsyningsman växling

Behörigheten gäller den som planerar och genomför trafiksäkerhetsåtgärder i samband med växling. Behörigheten kan delas upp så att den endast gäller för sidospår, eller för både huvudspår och sidospår.

Trafikverket ställer krav på:

 • godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4
 • regelbundet utövande, om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras
 • repetitionsutbildning med kunskapskontroll varje år, för personal med teknisk vagnstjänst ökar repetitionsutbildningens omfattning.

Trafikverkets utbildning: För att vara tillsyningsman växling ska behörighet Tillsyningsman spärrfärr innehas eller motsvarande.

Huvudtillsyningsman

Behörigheten gäller för den som planerar, leder och kontinuerligt övervakar skydd och fordonsrörelser vid D-skydd.

Trafikverkets ställer krav på:

 • urvalstest avseende bland annat vigilans och koncentrationsförmågaförkunskaper BASÄTSM
 • godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4
 • regelbundet utövande, om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras
 • repetitionsutbildning med kunskapskontroll varje år.

Trafikverket utbildning: BASÄHTSM eller motsvarande