Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikarbete

I publikationen Trafikarbete hittar du en presentation av trafikarbetet (tidigare även kallat trafikvolym väg) på det statliga vägnätet. Presentationen är baserad på data från Trafikverkets system för stickprovsmätningar.

Trafikarbete

Publikationen Trafikarbete beskriver det samlade vägtrafikarbetet på det statliga vägarna. Det är ett mått på trafikens belastning på vägnätet uttryckt i fordonskilometer eller axelparskilometer.

I presentationen finns information om trafikarbetets omfattning som redovisas i miljoner fordons/axelpars-kilometer. Informationen är uppdelad på vägkategori (europavägar, övriga riksvägar, primära länsvägar, övriga länsvägar), och slitlagertyp. I presentationen redovisar vi en skattning av antalet kilometer statlig väg som tillhör en viss trafikklass. Redovisningsnivån för tabellerna är idag riket, region, län och kommun.

Användningsområden

Vid analys av olyckor är trafikarbetet många gånger det bästa måttet på riskexponering. Vid arbete med miljö och miljöpåverkan är det också bra att känna till trafikarbetet.

Metodbeskrivning Trafikarbete

Här kan du läsa lite mer om vilka metoder som används för att skatta trafikarbete

Metodbeskrivning trafikarbete (pdf-fil, 533 kB, öppnas i nytt fönster)