Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikarbete

Publikationen Trafikarbete beskriver vägtrafikarbetet på de statliga vägarna (tidigare även kallat trafikvolym väg). Det är ett mått på trafikens belastning på vägnätet uttryckt i fordonskilometer eller axelparskilometer.

Presentationen är baserad på data från Trafikverkets system för stickprovsmätningar och informationen är uppdelad på vägkategori (europavägar, övriga riksvägar, primära länsvägar, övriga länsvägar) och slitlagertyp.

I presentationen redovisar vi en skattning av antalet kilometer statlig väg som tillhör en viss trafikklass. Redovisningsnivån för tabellerna är: riket, region, län och kommun.

Användningsområden

Vid analys av olyckor är trafikarbetet många gånger det bästa måttet på riskexponering. Vid arbete med miljö och miljöpåverkan är det också bra att känna till vägtrafikarbetet.