Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Undersökning av fordonshastigheter

Hastighetsundersökning mc 2013

I rapporten Hastighetsundersökning mc 2013 presenteras resultat från hastighetsundersökning för motorcykel (mc) år 2013. Undersökningen har genomförts på 267 mätplatser runtom i Sverige under perioden maj till september.

Hastighetsundersökning 2012

Trafikverket genomförde år 2012 en rikstäckande undersökning av fordonshastigheter på det statliga vägnätet.

I resultatrapporten "Hastighetsundersökningen 2012" presenteras nationella resultat från undersökningen.

I denna rapport redovisas regionala skattningar samt skattningar för olika vägtyper och vägkategorier från hastighetsundersökningen 2012.

Publikationer om hastighetsundersökningar finns i webbutiken under Vägtrafikflöden och medelhastigheter.
Till webbutiken