Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Undersökning av fordonshastigheter

I rapporter om hastighetsundersökningen presenterar vi skattningar av medelhastigheter och andel som håller tillåten hastighet för alla fordon som kör på det statliga vägnätet. Det finns även rapporter som beskriver utvecklingen mellan år.

Hastighetens nivå och andel som kör inom tillåten hastighet

Vart fjärde år genomförs en undersökning av fordonshastigheter i trafiken. Omkring 1500 mätplatser väljs ut slumpmässigt utefter det statliga vägnätet och hastigheterna mäts under ett dygn. Från dessa data skattas medelhastigheter och andel som kör inom tillåten hastighet för hela riket och uppdelat på olika delar av vägnätet. Senaste undersökningen av detta slag genomfördes 2020. Resultatrapport och teknisk rapport finns i webbutiken, se länk längst ner. Där hittar du även resultat från tidigare undersökningar åren 2016, 2012, 2004 och 2002.

Hastighetsindex

För att följa hastigheternas utveckling åren däremellan användas data från de fasta mätstationer som finns. Från dessa data beräknas ett hastighetsindex. Se länk under "Läs mer" på den här sidan.

Hastighetsindex motorcykel

För att även kunna följa hastigheter för motorcykel, som inte redovisas i hastighetindexet, så genomförs en mindre undersökning med fokus just på motorcykel. Denna mindre undersökning omfattar omkring 250 mätplatser och genomförs med samma mätmetodik som för den större undersökningen av fordonshastigheter. Hastighetsindex tas fram åren mellan den större hastighetsundersökningen med redovisar endast förändringar och då bara för motorcykel.

Publikationer om hastighetsundersökningar finns i webbutiken under Vägtrafikflöden och medelhastigheter.
Till webbutiken