Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Signalställverk

Signal, teknisk säkerhetsstyrning

Teknisk säkerhetsstyrning (TSS) är ett metodiskt och systematiskt arbetssätt för att arbetet med signalanläggningar ska utföras på ett korrekt sätt.

Teknisk säkerhetsstyrning signal (TSS) är ett metodiskt och systematiskt arbetssätt för att arbetet med signalanläggningar ska utföras på ett korrekt sätt.

I arbetet med signalanläggningar ingår följande moment

 • framställning av signalhandlingar
 • kontroll av signalhandlingar
 • arbeten i signalanläggningar som är i bruk
 • ibruktagandebesiktning
 • kontrollbesiktning

Genom arbetssättet styrs följande

 • planering av varje moment
 • utförande av varje moment
 • krav på behörighet och kompetens hos den som utför momentet
 • dokumentation av momentet

Säkerhetsmedvetande

Säkerhetsstyrning syftar till att den personal som hanterar signaltekniska anläggningar ska bibehålla säkerhetsmedvetandet på en hög nivå. Syftet är också att regler och normer för säkerhetsstyrning ska anpassas till drift- och underhållsverksamheten. Säkerhetsstyrningen ska tillämpas i alla projekt som bedrivs av:

 • anläggningsområden, driftområden och investering inom det signaltekniska området
 • entreprenörer som ansvarar för drift och underhåll av anläggningarna
 • konsulter som arbetar med nybyggnad och ändringar av signaltekniska anläggningar

 
Ansök om TSS-ärendenummer för:

Pågående projekt enligt version 1 av TDOK 2014:0488 ska vid nästa kontakt med TSS söka nytt TSS- ärendenummer.

Tydliggör i mejlet att det gäller ett pågående projekt enligt version 1.0 av TDOK 2014:0488 och att ni vill ha ett nytt TSS-ärendenummer för framtida kontakter. Skicka alltid med nya blanketten Ansökan om start av nästa skede för registrering.

Ansökan

 1. För att enbart registrera – Fyll i de gröna fälten samt uppgift om TSS handläggare på första sidan i den nya blanketten Ansökan om start av nästa skede, blankett hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" längre ner på denna sida.

 2. För att registrera och samtidigt ansöka om nästa skede (TG) – Fyll i både gröna och blå fält i nya blanketten Nästa skede, se nedan översättningen av vokabulär från version 1 till version 2*

  Version 1:s vokabulär vid ansökan av Nästa skede översätts till version 2:s vokabulär för TG ansökan enligt:

  Fastställande av handling = TG6*
  Start av inkoppling = TG7 *
  Godkännande av anläggningsändring = TG9 *

 3. För att registrera och samtidigt ansöka om accept – Fyll i gröna fält samt uppgift om TSS handläggare på första sidan i nya blanketten Ansökan om start av nästa skede, samt ladda ner och fyll i den nya acceptansökningsblanketten. Blankett hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

Blanketten tillsammans med eventuella handlingar skickas till Teknisk säkerhetsstyrning IV, se e-postadress under Kontakta oss ovan. Projektet tilldelas ett nytt TSS ärendenummer vilket tillsammans med instruktioner skickas åter till avsändaren (TSS-handläggaren).

EBBOT

I EBBOT anges det nya TSS-ärendenumret med formen: trv#123456 i fältet "Ärendenr". Detta för att få kopplingen mot aktuell säkerhetsbevisning.

Ansvar

Ytterst ansvarig att TSS ärendenummer söks är Trafikverkets projektledare.

Alla ansökningar i ett projekt ska gå via projektets TSS-handläggare. Endast undantagsfall som vid sjukdom eller semester ska någon annan skicka in ansökningar för projektets räkning.

Alla blanketter som skickas till TSS ska vara komplett ifyllda för att TSS ska kunna hantera dem. Då blanketter inte är komplett och rätt ifyllda kommer de att bli tillbakaskickade vilket kan medföra ökad handläggningstid.

Lathund

Alla ärende till TSS Signal ska i e-postens ämnesrad innehålla det nya TSS-ärendenumret med formen: trv#123456 utan mellanrum

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan något ärendenummer. Ingen ändring alls här.

 

 

Pågående Projekt ska så fort som möjligt eller vid nästa kontakt med TSS söka nytt TSS-ärendenummer.

Tydliggör i mailet att det gäller ett pågående projekt och att ni vill ha ett nytt TSS-ärendenummer för framtida kontakter.

Alla ansökningar i ett projekt ska gå via projektets TSS-handläggare. Endast undantagsfall som vid sjukdom eller semester ska någon annan skicka in ansökningar för projektets räkning.

Ansökan

 1. För att enbart registrera – Fyll i de gröna fälten samt uppgift om TSS handläggare på första sidan i den nya blanketten Ansökan om start av nästa skede, blankett hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

 2. För att registrera och samtidigt ansöka om nästa skede (TG) – Fyll i både gröna och blå fält i nya blanketten Nästa skede.

 3. För att registrera och samtidigt ansöka om accept – Fyll i gröna fält samt uppgift om TSS handläggare på första sidan i nya Ansökan om start av nästa skede, samt ladda ner och fyll i den nya acceptansökningsblanketten. Blankett hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

Blanketten skickas till Teknisk säkerhetsstyrning IV, se e-postadress under Kontakta oss ovan. Projektet tilldelas ett nytt TSS ärendenummer vilket tillsammans med instruktioner skickas åter till avsändaren (TSS-handläggare).

EBBOT

I EBBOT anges det nya TSS-ärendenumret med formen: trv#123456 i fältet "Ärendenr". Detta för att få kopplingen mot aktuell säkerhetsbevisning.

Ansvar

Ytterst ansvarig att TSS ärendenummer söks är Trafikverkets projektledare.

Alla ansökningar i ett projekt ska gå via projektets TSS-handläggare. Endast undantagsfall som vid sjukdom eller semester ska någon annan skicka in ansökningar för projektets räkning.

Alla blanketter som skickas till TSS ska vara komplett ifyllda för att TSS ska kunna hantera dem. Då blanketter inte är komplett och rätt ifyllda kommer de att bli tillbakaskickade vilket kan medföra ökad handläggningstid.

Lathund

Alla ärende till TSS Signal ska i e-postens ämnesrad innehålla det nya TSS-ärendenumret med formen: trv#123456

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan något ärendenummer. Ingen ändring alls här.

Ny rutin vid kontakt med Teknisk Säkerhetsstyrning. Projekt som inte tidigare haft kontakt med TSS ska söka TSS ärendenummer innan Ä-not söks i EBBOT. Registrera projektet hos TSS efter att projektet har tilldelats Diarienummer TRV 2XXX/XXXXXX.

Tydliggör i mailet att ett nytt TSS ärendenummer söks för framtida kontakter. Alla gröna fält är obligatoriska i ansökningsblanketten. Fyll även i uppgift om TSS handläggare om handläggare finns tilldelad projektet.

Fortsättningsvis ska alla ansökningar från projektet gå via projektets handläggare för TSS. Endast undantagsfall som vid sjukdom eller semester ska någon annan skicka in ansökningar för projektets räkning.

Ansökan

 1. För att enbart registrera – Fyll i de gröna fälten i nya blanketten Ansökan om start av nästa skede. Fyll även in uppgifter om TSS handläggare om det finns en tilldelad TSS handläggare. Senaste TG Start Nästa skede- och accept blanketter hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

 2. För att registrera samt ansöka om nästa TG – Fyll i gröna samt blå fält i nya blanketten Start Nästa skede.

 3. Ansökan skickas till Teknisk säkerhetsstyrning IV, se e-postadress under Kontakta oss ovan. Projektet tilldelas ett nytt TSS ärendenummer vilket tillsammans med instruktioner skickas åter till avsändaren (TSS-handläggare).

EBBOT

I EBBOT anges det nya TSS-ärendenumret med formen: trv#123456 i fältet "Ärendenr". Detta för att få kopplingen mot aktuell säkerhetsbevisning.

Ansvar

Ytterst ansvarig att TSS ärendenummer söks är Trafikverkets projektledare.

Alla ansökningar i ett projekt ska gå via projektets TSS-handläggare. Endast undantagsfall som vid sjukdom eller semester ska någon annan skicka in ansökningar för projektets räkning.

Alla blanketter som skickas till TSS ska vara komplett ifyllda för att TSS ska kunna hantera dem. Då blanketter inte är komplett och rätt ifyllda kommer de att bli tillbakaskickade vilket kan medföra ökad handläggningstid.

Lathund

Alla ärende till TSS Signal ska i e-postens ämnesrad innehålla det nya TSS-ärendenumret med formen: trv#123456.

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan något ärendenummer. Ingen ändring alls här.

 

Ansökningsrutiner för:

Detta är exempelvis en uppdatering av förvaltningsdata enligt 2014:0512 kap 10.2

Ansökan

I EBBOT i fältet "Uppdragsbeskrivning" anger ni att det gäller "Änot utan säkerhetsbevisning" så registreras ärendet utan fördröjning eller begäran om komplettering. När det automatiskt genererande mejlet från EBBOT når TSS inkorg registreras ärendet och beslutsfattare hanterar ansökan i EBBOT i vanlig ordning.

TSS – ärendenummer trv#626189 registreras.

 

Tillfällig hastighetsnedsättning ETÄ som inte ingår i något projekt, exempelvis akut nedsättning för spårlägesfel.

Ansökan

Ansökan accept GL ska signeras av den sökande och skickas till Teknisk säkerhetsstyrning IV,  utan att ansöka om TSS–ärendenummer först. Tydliggör i mejlet vad ansökan gäller. Se e-postadress under Kontakta oss ovan.

 1. Ett svarsmail med ett nytt tilldelat TSS-ärendenummer med formen: trv#123456 kommer att skickas till projektet. Referera till detta ärendenummer i ämnesraden gällande ärendet.

Senaste version av ansökningsblanketten hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida!

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan något ärendenummer. Ingen ändring alls här.

Ansökan

 1. Skicka in signerad ansökan till Teknisk säkerhetsstyrning IV, se e-postadress under Kontakta oss ovan,och tydliggör i mejlet vad ansökan gäller. Om projektet inte tidigare ansökt om ett nytt TSS-ärendenummer kommer kompletterande uppgifter att begäras in av beslutsfattaren under behandlingen eller i efterhand av en TSS Administratör.

 2. Ett svarsmejl med ett nytt tilldelat TSS-ärendenummer med formen: trv#123456 kommer att skickas till projektet. Referera till detta ärendenummer i ämnesraden gällande ärendet.

 3. Ärendet tas om hand akut och beslutsfattare skickar ett Beslut till avsändaren i projektet i vanlig ordning.

Senaste version av ansökningsblanketter hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan något ärendenummer. Ingen ändring alls här.

 

Ansökan

 1. Signerad ansökan om förhandsaccept skickas in till Teknisk säkerhetsstyrning IV. utan att ansöka om TSS–ärendenummer först. Tydliggör i mejlet vad ansökan gäller. Se e-postadress under Kontakta oss ovan. Senaste version av ansökningsblankett hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

 2. Ett svarsmejl med ett nytt tilldelat TSS-ärendenummer med formen: trv#123456 kommer att skickas till projektet. Referera till detta ärendenummer i ämnesraden gällande ärendet.

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan någon ansökan om ärendenummer.

Stående accept

TSS kan i undantagsfall acceptera stående accept på årsbasis för granskning av enkla tillfälliga hastighetsnedsättningar i samband med felavhjälpning och övriga arbeten inom underhållsentreprenader. Detta kan ges till person som är kopplad till ett visst underhållskontrakt och accepten gäller då för ingående bandelar i detta kontrakt. Personen som söker accept ska jobba hos underhållsentreprenören eller annat bolag som har samarbete/avtal med berörd underhållsentreprenör.

Ansökan

 1. Skicka in signerad ansökan om stående accept tillsammans med CV till Teknisk säkerhetsstyrning IV, se e-postadress under Kontakta oss ovan. Tydliggör i mejl och ansökan vad accepten gäller och vilka bandelar/områden som avses.

 2. Ett svarsmail med ett nytt tilldelat TSS-ärendenummer med formen: trv#123456 kommer att skickas till projektet. Referera till detta ärendenummer i ämnesraden gällande ärendet.

 3. Vid nyttjande av stående accepten ska granskningsrapport och kortfattad beskrivning skickas till Teknisk säkerhetsstyrning IV, med det tilldelade ärendenumret trv#123456 i ämnesraden. Detta för att TSS ska få information om vad som säkerhetsgranskats ute i anläggningen och kunna ge återkoppling till granskningsledaren att accepten används på rätt sätt. Se e-postadress under Kontakta oss ovan.

Senaste version av ansökningsblanketter hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan någon ansökan om ärendenummer.

Ny rutin från TSS Signal för ansökan Accept TC IBTL

Ansökan

 1. Inläsningssamordnare tillsammans med Sökande fyller i blanketten Accept ansökan. Alla fält är obligatoriska och måste fyllas i. Hämta TSS–ärendenummer för aktuell TC anläggning och fyll i det i acceptansökan.

 2. Sökande signerar Acceptansökan.

 3. Inläsningssamordnaren skickar in den färdigifyllda och signerade ansökan till Teknisk säkerhetsstyrning IV, se e-postadress under Kontakta oss ovan. Skriv ärendenumret för gällande TC anläggning i ämnesraden på mejlet.

Tilldelade ärendenummer för TC IBTL anläggningar:

 • TC Boden: trv#711684
 • TC Ånge: trv#711675
 • TC Gävle: trv#711673
 • TC Stockholm: trv#711599
 • TC Norrköping: trv#711671
 • TC Hallsberg: trv#711666
 • TC Göteborg: trv#711664
 • TC Malmö: trv#711658

Senaste version av ansökningsblanketten hämtas under rubrik "Ansökningsblanketter" på denna sida.

Lathund

Alla ärende till TSS Signal ska i e-postens ämnesrad innehålla det nya TSS-ärendenumret, utan mellanslag, med formen: trv#123456

Frågor med mera som inte är kopplade till ett projekt skickas in som vanligt till TSS utan någon ansökan om ärendenummer.

 

Alla ansökningsblanketter öppnas med programmet Adobe Reader. Vi har haft problem med att bland annat text, signering och kryss i kryssrutor, försvinner.

Ansökan om accept 7.2 (pdf, 673 kB)

För Teknisk Säkerhetsstyrning Signal
Ansökan om start av nästa skede version 7.2 (pdf, 1 MB)

TSS processbild

Klicka på länken nedan för att få fram bilden.
TSS Processbild (jpg, 285 kB)