Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Indexmodell för reglering av konsulttjänster och entreprenader

Trafikverket tillämpar en modell för indexreglering av konsulttjänster och entreprenader som består av två delar - generell reglering och specifik reglering.

Specifik reglering innebär att beställaren svarar för prisökningar som beror på kostnadsutvecklingen för de produktionsresurser som entreprenören rimligtvis inte kan påverka. Den tillämpas bara på vissa utvalda resurser vars pris beror på världsmarknadspriset och där priset dessutom är en väsentlig del av kontraktssumman.

Den återstående delen av kontraktssumman regleras med en generell reglering som motsvarar den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället.

Bild 1. Priset i ett kontrakt regleras i två delar, en specifik del och en generell del. Den specifika regleringen tar hänsyn till världsmarknadspriserna medan den generella följer den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället. Den del av kontraktsumman som inte regleras specifikt kommer att regleras generellt

Specifik reglering

Specifik reglering görs med ett känt index för respektive resurs, där definitioner och mätmetoder är fastställda och väl etablerade. Indexregleringen börjar vid kontraktsstarten och har anbudsmånaden som basmånad.

Specifik reglering används för:

Bitumen
Drivmedel (diesel)
Elkraft (förbrukning)
Armeringsstål
Handelsstål
Järnvägsspecifikt material
Övriga projektunika resurser

Indexregleringen görs antingen mot en fastställd mängd eller kostnad eller mot en bedömd andel (i procent) av en begränsad del av kontraktssumman eller à-priset.

Generell reglering

Generell reglering görs av den del av kontraktssumman som inte regleras specifikt.
Den omfattar de arbeten som utförs 24 månader efter anbudsmånaden. Undantaget är entreprenadkontrakt för drift och underhåll av järnväg, där generell reglering börjar tillämpas efter det första kontraktsåret. Indexregleringen har anbudsmånaden som basmånad. För den generella regleringen används KPI-KS ( Konsumentprisindex med konstant skatt).

Bild 2. Den specifika regleringen börjar när entreprenaden eller konsultuppdraget startar. Den generella regleringen börjar 24 månader efter anbudsmånaden. För entreprenader inom drift och underhåll börjar den generella regleringen efter det första kontraktsårets slut. Basmånad för indexregleringen är anbudsmånaden.