Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kostnadsreglering av konsulttjänster och entreprenader

Trafikverket tillämpar en modell för kostnadsreglering av konsulttjänster och entreprenader som består av två delar – generell regering och specifik reglering.

Regleringsmodellen innebär att reglering ska göras för sådan kostnadsutveckling som entreprenören rimligtvis inte kan påverka. En specifik reglering ska göras för anvisade resursgrupper vars prisförändringar i huvudsak beror på världsmarknadsutveckling och där de beräknas utgöra en väsentlig del av kontraktskostnaden.

För den del av kontraktskostnaden som inte regleras specifikt görs generell reglering baserad på den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället.Bild 1. Priset i ett kontrakt regleras i två delar, en specifik del och en generell del. Den specifika regleringen tar hänsyn till världsmarknadspriserna medan den generella följer den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället. Den del av kontraktsumman som inte regleras specifikt kommer att regleras generellt

Specifik reglering

Specifik reglering sker enligt littera i Entreprenadindex eller med annat känt index för respektive resurs, där definitioner och mätmetoder är fastställda och väl etablerade. Reglering sker från och med entreprenadstart med anbudsmånad som basmånad.

Specifik reglering används för:

Bitumen
Drivmedel (diesel)
Elkraft (förbrukning)
Armeringsstål
Handelsstål
Järnvägsspecifikt material
Övriga projektunika resurser

Reglering sker antingen mot fastställd mängd/kostnad eller mot bedömd andel (procent) av kontraktssumma/à-pris eller del därav.

Generell reglering

Generell reglering sker för den del av kontraktssumman som inte regleras specifikt. För de första 24 månaderna sker ingen generell reglering utan den gäller först från och med månad 25. Undantaget är entreprenadkontrakt för drift och underhåll av järnväg, där generell reglering sker efter det första kontraktsåret. För generell reglering används KPI-KS ( Konsumentprisindex med konstant skatt) med anbudsmånad som basmånad.

Bild 2. Den specifika regleringen börjar när entreprenaden eller konsultuppdraget startar. Den generella regleringen börjar 24 månader efter anbudsmånaden. För entreprenader inom drift och underhåll börjar den generella regleringen efter det första kontraktsårets slut. Basmånad för indexregleringen är anbudsmånaden.