Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En flicka tittar på en pojke som pekar på en tavla.

Ansök om bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. Åtgärder som stöd söks för, och motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:

  • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
  • hållbara godstransportlösningar.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter. Förutsättningar för stöd är att motprestationer som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande genomförs.

Aktuellt
Trafikverket har beviljat stöd till 26 kommuner i den särskilda utlysningen av cykelåtgärder inom stadsmiljöavtal. Stödet uppgår till nästan 205 miljoner kronor. 

59 åtgärder beviljas stöd, bland annat nya gång- och cykelvägar, breddning av befintliga gång- och cykelvägar, belysning och cykelgarage. Cirka 40 km gång- och cykelväg ingår. I avtalen ingår 73 motprestationer, varav en tredjedel är Mobility Management-aktiviteter.

En ny utlysning om cykelåtgärder kommer att ske under 2021.

Sammanställning av beviljade avtal för cykelåtgärder (pdf,  21 KB)