Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakhjul på en cykel. Person cyklar förbi i rusningstid.

Projekt och forskning om cykel

Trafikverkets forskning inom cykelområdet spänner över många verksamhetsområden, från strategisk cykelplanering på nationell nivå till drift och underhåll av cykelinfrastruktur.

Trafikverket bedriver forskning inom ramen för den egna forsknings- och innovationsverksamheten, men deltar även som partner i andras projekt.

Forskningen ska ge cykling bättre förutsättningar

Vår forskning på cykelområdet ska förbättra förutsättningarna för cykling på såväl det statliga som det kommunala vägnätet. Bland annat forskas det på att förbättra de samhällsekonomiska kalkylerna kring olika cykelåtgärder. Syftet är  att underlätta prioritering mellan olika cykelstråk samt mellan olika färdmedel.

Eftersom vi ansvarar för anläggning, drift och underhåll av cykelinfrastruktur så bedrivs forskning inom alla dessa områden. Utformning av cykelinfrastruktur är ett viktigt område och tanken är att standarder och riktlinjer som vi tillhandahåller ska uppdateras i takt med att nya forskningsresultat tas fram.

Utöver forskning på infrastruktur för cykel så bedrivs även forskning kring cykeln som fordon, främst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.