Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på material och varor

För material och varor som används i Trafikverkets verksamhet gäller vissa krav som avser farliga ämnen.

Följande krav från riktlinjen Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen (TDOK 2012:22) gäller för material och varor som används i Trafikverkets verksamhet.

  • Material och varor får inte innehålla ämnen på Trafikverkets förbudslista.

  • Material och varor ska klara BASTA:s egenskapskriterier.

  • Om det inte är möjligt att uppfylla BASTA:s egenskapskriterier får material och varor som klarar BETA:s egenskapskriterier föreskrivas eller användas.

  • Om det inte är möjligt att uppfylla vare sig BASTA- eller BETA-kriterierna ska det göras en produktvalsanalys samt en riskanalys innan materialet eller varan föreskrivs och används. Om riskanalysen visar att riskerna vid användningen är acceptabla får materialet eller varan användas.

  • Att ett material eller en vara klarar kriterierna ska kunna verifieras genom till exempel BASTA-registrering, bedömning med hjälp av bedömningssystem som förekommer på marknaden eller intyg från leverantör.

  • Informationen om innehållet av farliga ämnen ska dokumenteras och finnas tillgänglig i Trafikverkets förvaltningsdata under materialets och varans hela livscykel fram till avfallshantering.

  • Material och varor som tillhandahålls av entreprenören och som projekteras eller byggs in i anläggningen ska anges i en materialförteckning som ingår i slutdokumentationen. Av materialförteckningen ska det framgå vilka material som klarar BASTA-kriterierna respektive BETA-kriterierna samt vilka som varken klarar BASTA- eller BETA-kriterierna. Produktvalsanalyser och riskanalyser för material som varken klarar BASTA- eller BETA-kriterierna ska bifogas materialförteckningen.

  • För material och varor som Trafikverket Materialservice tillhandahåller ska Materialservice informera om vilka material som klarar BASTA-kriterierna respektive BETA-kriterierna samt vilka som varken klarar BASTA- eller BETA-kriterierna.