Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ersättningsnivåer för standardavtal ledningar 2021

När det förläggs nya ledningar inom vägområdet påverkas vägens livslängd och Trafikverkets drift- och underhållskostnaderna ökar.

Ledningsägare måste därför betala en ersättning till Trafikverket med ett engångsbelopp som uttas när arbetet är utfört. Trafikverket tar dock inte ut någon ersättning för ledningar som enbart korsar vägen. Mallar för fakturaunderlag baserade på varje års ersättningsnivå för respektive standardavtal finns här:
Länk till Mallar för fakturaunderlag

Årsdygnstrafik (ÅDT) hittar du i den nationella vägdatabasen (NVDB).
Nationella vägdatabasen

Vägar

ABSF 20

Placering i vägområdet ÅDT 0–999 ÅDT 1000–1999 ÅDT 2000–
1. Ytterslänt 0 0 0
2. Dikesbotten/släntfot 4,46 9,53 14,40
3. Innerslänt 14,83 31,77 47,99
4. I belagd väg 26,66 63,54 95,98
5. I grusväg 14,83    
6. I gång– och cykelväg 14,83    

vagomr_sidomr_750x230px.jpg

ABEL 07, ABRÖR 08 och ABAVA 11

Ersättningsnivå 1 – 16,32 kronor/meter
a) när en ledning dras inom 2,5 meter från vägbanekanten
b) om innerslänten är 2,5 meter lång gäller ersättningsnivå 1 till dikesbottnen.

Ersättningsnivå 2 – 6,79 kronor/meter
a) när en ledning dras mer än 2,5 meter från vägbanekanten
b) när en ledning dras från dikesbottnen om innerslänten är 2,5 meter
c) när en ledning dras i äldre vägar utan en väl definierad dikesbotten
d) när en ledning dras i samband med nybyggnation av väg.

Ersättningsnivåer_750_170512.jpg

Ersättningsbeloppen regleras årligen enligt entreprenadindex (litt. 2011), basmånad januari. Uppdatering sker i februari månad. I januari 2021 var entreprenadindex 119.9. Motsvarande index 2020 var 120,0.

Broar

Grundersättningen för en bro är 5 000 kronor. Om brons totala längd överstiger 15 meter ska ersättningen beräknas enligt formeln: 5 000 + 100(X-15) kronor, där X är brons totala längd över 15 meter. Trafikverket tar inte ut någon ersättning för befintlig kanalisation.

Illustration av en bro och en pil som demonstrerar hur längden på bron räknas